Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

luftfoto-hvide-sande

Steen Davidsen, havnedirektør i Hvide Sande Havn, præsenterer Ugens Havn

Steen Davidsen, Hvide Sande

Billedet viser Steen Davidsen, havnedirektør i Hvide Sande Havn

Om massive investeringer fra havnen og virksomhederne i lokalområder, lav arbejdsløshed og behov for bedre infrastruktur, om at få fiskeriet tilbage og satse på offshore, og at arbejde på en havn, der har næsten betingelsesløs og tillidsfuld opbakning fra det omgivende samfund.

Hvad laver du på Hvide Sande Havn – hvad er dit ansvarsområde?

Jeg er havnedirektør. Vi er en kommunal selvstyrehavn, og vi har vores egen bestyrelse, hvor jeg står til ansvar over for den – herunder i forhold til havnens drift og fortsatte udvikling.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?

Det var havneudvidelsen, der blev gennemført i 2011 – 2013, og som efterfølgende har resulteret i en markant stigning af aktiviteterne på havnen.

Vores omsætning er steget betragteligt med baggrund i blandt andet de nye aktiviteter, vi har rykket på. En af de nye aktiviteter, der har været med til at booste omsætningen, er den oprensningsforpligtelse, som vi har overtaget fra Kystdirektoratet. Vi har derudover indgået en entreprise-aftale med dem om driften af sluserne i Hvide Sande og i Thorsminde. Vi har i alt fået virksomhedsoverdraget 10 medarbejdere til at varetage de nye opgaver.

Derudover er vi gået fra næsten ikke at have noget gods – mellem 10-15 tusind ton – til i 2014 at have over 100.000 ton. Den godsomsætning forventer vi også i 2015 – og formentlig med en stigning.

Og så skal det siges, at vi har opnået det, vi gerne ville som fiskerihavn. Nu har vi igen fået de større RI-fartøjer og også flere både udenbys og udenlandske fiskerifartøjer til at anløbe Hvide Sande Havn. Fiskeriet er tilbage, og det betyder, at vi også har fået omsætningen tilbage. Og de sidste to år – også med en større værdi på landingerne.

I Hvide Sande Havn udgør turisme også et forretningsområde for os. Dels er det nyttiggørelse af arealer, der ikke længere kan anvendes til deciderede havneformål, men det er også i forhold til den måde, vi udvikler os på, at vi har blik for hensynet til turismen.

Hvad gør dit job allerbedst?

Det er den næsten betingelsesløse og tillidsfulde opbakning til havnens udvikling, såvel internt som i det omgivende samfund.

Hvad var Hvide Sande Havns formål med at være på Folkemødet 2015?

Vi ville to ting med deltagelse i Folkeskibets togt til Folkemødet. Den ene var, at vi ville sætte fokus på de sammenhængende transportløsninger – altså over både ”sø og land”! At Søvejen mod Vest, der blev introduceret i forbindelse med udvidelsen af havnen, og landevejen mod Øst er to sider af samme sag. Det ville vi gøre opmærksom på, da vi under togtet lod ”Folkeskibet” anløbe Amaliehaven på vej til Folkemødet. Desværre for opmærksomheden omkring den del, blev der umiddelbart inden udskrevet valg til Folketinget. Det gjorde det lidt vanskeligere at sætte det på dagsordenen.

Den anden del handler om, at vi på Folkemødet ville gøre opmærksom på værdien af udbygningen af den kystnære havmøllepark Vesterhav Syd. Det har der indimellem været diskussioner af. Men udbygningen har stor erhvervsmæssig betydning for erhvervsudviklingen i det vestjyske – herunder i industrien. Så derfor var vi ovre for bl.a. at vise, at det fortsat er overordentligt vigtigt, at vi har fokus på udviklingen af Vesterhav Syd.

Vi måler bl.a. på arbejdspladser, og vi summerer op på, hvad der har været af investeringer i området med baggrund i havneudvidelserne. Både Hvide Sande Havn og virksomhederne i området har investeret meget. Både inden for fiskeri, med handel og ombygninger af kuttere, investeringer i ny redskabsterminal, i fiskeindustrien, i etablering af frysehuse, og inden for turisme med investeringer i nye ferieboliger mv. Også inden for de nye trafikhavnsaktiviteter er der investeret. Det, synes vi, er et vigtigt argument i forhold til statens forpligtelser i forhold til den overordnede infrastruktur. Havnen og virksomhederne – ja faktisk hele det vestjyske område – har investeret massivt de senere år. Arla har eksempelvis gennemført milliardinvesteringer i deres fabriksanlæg, og der er i området både generel vækst og historisk lav arbejdsløshed. Derfor må det være en helt, både naturlig og berettiget forventning, at Folketinget nu følger op med den nødvendige udbygning af rute 15 fra Herning til Hvide Sande efter 2+1-princippet. Det vil være en stor investering, som naturligvis kan gennemføres etapevis, hvis det viser sig nødvendigt af hensyn til finansieringen.

Hvad er dine forventninger for det kommende år i forhold til havnen?

En fortsat markant udvikling af havnens nye forretningsområder – særligt inden for transport og offshore-vind.

Vi har fået en god opstart på vores offshore vind-aktiviteter. Vi har haft en række fartøjer inde – både undersøgelses- og opmålingsfartøjer i forbindelse med de kommende havvindmølleparker. Vi har også haft anløb af en række servicefartøjer fra det etablererede marked. For offshore-vind har vi pt. fuld fokus på mulighederne i forbindelse med Horns Rev 3, der er på vej samt på Vesterhav Syd, der er i udbud i øjeblikket.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?

Da vi i 2014 fik lov til at tage imod Kongeskibet Dannebrog og Regentparret ved deres besøg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fakta om Hvide Sande Havn (tal: 2014)

  • Størrelse (m2): 1,1 mio. m2.
  • Omsætning:  35 mio. kr.
  • Godsomsætning: 100.000 t/år
  • Fisk: 5,5 mio. kr.
  • Færgeforbindelse/passagerer: Ikke aktuelt.
  • Vigtigste erhverv på havnen: Fiskerierhverv med tilhørende serviceerhverv og med transport og offshore-vind som ”coming up”
  • Hvor mange virksomheder er etableret på havnen: 30 – 40
  • Anløb – hvad er der flest af?: Fiskefartøjer
  • Havnens betydning for arbejdspladser: 460 (2009-tal). Skøn for 2014 – 500

http://www.hvidesandehavn.dk/

Luftfoto Hvide Sande
Billede af Steen Davidsen kan hentes her.
Billede af Hvide Sande Havn kan hentes her.

Kildeangivelse: Hvide Sande Havn.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen