Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ankomst Boldwind i Østhavnen på Esbjerg Havn
Foto: Christer Holte/Esbjerg Havn

Med klimaaftalen for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 blev der sat nye pejlemærker for Esbjerg Havn, og det skaber behov for en af de allerstørste havneudvidelser i Danmark. Dette er nødvendigt for, at Danmark stadig kan være førende i den grønne omstilling, når de næste faser i Europas grønne omstilling skydes i gang.


Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, Esbjerg Havn:
Esbjerg Havn har igennem de sidste 20 år været igennem en rivende udvikling, hvor havnens strategiske beslutninger har vist sig at holde vand. Men den nye klimaaftale for energi og industri giver os muligheder, som vi ikke har haft tidligere – både i relation til omfanget af havvindmølleparker, som kan installeres fra Esbjerg Havn, og i relation til vores mulige involvering i Energiøen. Derfor har vi strategisk analyseret behovet og arbejder nu på en af de største havneudvidelser, som er set i Danmark.


Faktisk ser fremtidsudsigterne for de strategiske fokusområder endnu bedre ud, end de gjorde for bare ét år siden. Så langt øjet rækker er der – alt andet lige og givet, at der er plads nok – udsigt til travlhed på havnen. Plads og udvidelsesmuligheder, så havnen kan følge med efterspørgslen og udnytte mulighederne, er kritisk afgørende for at fastholde succesen. Det samme er ”intelligente kvadratmeter” – altså arealer, hvor kunderne effektivt kan udvikle og drive deres forretninger og løse opgaver uden benspænd på grund af indretning eller andet. Esbjerg Havn har netop differentieret sig nationalt og internationalt ved fremsynede udvidelser og fleksibilitet samt evnen til at tilpasse løsninger til kundernes behov.

Dennis Jul Pedersen, direktør, Esbjerg Havn:
Arbejdet med planlægning og godkendelse af den næste havneudvidelse startede for flere år siden, men det skift, som er projekteret for havvindindustrien, både for antal havvindmøller og for størrelsen på fremtidens møller giver Esbjerg Havn nogle unikke muligheder. Vi ligger direkte ud til Nordsøen, hvor det absolut største marked er og vil være i fremtiden. Og dermed ligger vi perfekt for de ændringer i logistikken, som vil komme.


Vi planlægger derfor i tæt dialog med Esbjerg Kommune inddragelse af flere arealer til havnebrug for derved at kunne være klar til den vækst, som vi forudser fra 2023 og fremover. I dag drejer vores planer sig om udvidelse med yderligere 1,3 millioner kvadratmeter. Derfor går vi også i gang med næste fase af planlægningen, nemlig de strategiske diskussioner med virksomhederne på havnen repræsenteret ved Esbjerg Havns Advisory Board, for derved at planlægge fremtidens aktiviteter på Esbjerg Havn.

Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg Kommune:
Som næstformand i Esbjerg Havns bestyrelse er jeg naturligvis bekendt med de mange spændende projekter, som er på vej, og som forudsætter kommunens samarbejde og godkendelse. Det er afgørende for både Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune, at vi er så skarpe på fremtidens pladsbehov som overhovedet muligt. Så kan vi planlægge smart til gavn for både havnens virksomheder og kommunens borgere. Det er ikke en option blot at fastholde den nuværende størrelse, for så ender havnens aktiviteter med at skrumpe, fordi kunder søger derhen, hvor der er mere plads.

Esbjerg er Danmarks EnergiMetropol og eneste danske medlem af Verdens Energibyer. Derfor kigges der meget netop i vores retning, når grøn omstilling diskuteres, og i den forbindelse er havnen kritisk infrastruktur.

For mere information:

Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, +45 4043 1303
Dennis Jul Pedersen, havnedirektør, +45 2948 4029.
Jesper Frost Rasmussen, borgmester, +45 2724 180

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen