Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Europa-Kommissionen har opslået første ansøgningsrunde af EU’s nye infrastrukturfond, Connecting Europe Facility. Danske TEN-T havne opfordres til at kontakte Transportministeriet med støtteværdige projekter på et tidligt tidspunkt.

Den nye ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastrukturprojekter åbnede den 11. september 2014. Ansøgningsrunden opslås inden for EU’s nye infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Ansøgningsrunden opererer med en række forskellige prioriteter, hvor særligt ”Motorways of the Sea” og det årlige program er interessante for havnene.

Europa-Kommissionen forventer, at godstransporten øges med 80 pct. inden 2050 og passagertransporten med mere end 50 pct. Det kræver investering i infrastruktur. Centrale transportaktører, heriblandt havnene, har adgang til EU-tilskud til investering, modernisering og effektivisering af infrastruktur.

På Danske Havnes temaside om det transeuropæiske transportnet (TEN-T) kan ses en præsentation om programmet og krav til gods- og passagertal i havne for at blive udpeget TEN-T havn. Læs mere her.

I det nye program er det kun udpegede TEN-T havne, der kan ansøge. Havne med adgang til TEN-T midler kan ses ved at sætte kryds i boksene ”adopted ports core” og ”adopted ports” her.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2015. Ansøgninger skal valideres af Transportministeriet inden indsendelse til Kommissionen. Derfor skal den samlede ansøgning sendes senest den 5. januar 2015 til Thomas Rousing Schmidt, Transportministeriet, på mail: tro@trm.dk.

Danske Havne anbefaler havne med projekter at kontakte Transportministeriet så tidligt i processen som muligt på en af de relevante mailadresser nedenfor.

Fuldmægtig Kristian Baasch Pindbo krp@trm.dk.

Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt tro@trm.dk.

Europa-Kommissionen holder Info Days i Bruxelles den 9.-10. oktober 2014, hvor Danske Havne også deltager. Det er gratis at deltage. Læs mere her.

Yderligere information:

Havnenes europæiske forening ESPO har udviklet et godt overblik over ansøgningsrunden. Læs mere her.

Transportministeriets nyhed om ansøgningsrunden:

Transportministeriets temaside om det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Ansøgningsrundens hjemmeside hos Kommissionens transportagentur, INEA, som fortæller om ansøgningsrundens prioriteter, og hvor der findes links til de relevante dokumenter inkl. ansøgningsformularer og ansøgningsguide.

Uddybende spørgsmål kan stilles til transportagenturet INEA her. INEA-CEF-transport-calls-2014@ec.europa.eu

For mere information kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Mand.jpg
Kilde: Etsy.com

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen