Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kirklarsen

Ifølge havneloven må havne, uanset organisationsform, samarbejde om en række opgaver, herunder drift, udvikling af infrastruktur, bygninger, faciliteter og om indkøb af varer og tjenesteydelser.

 

Havneloven giver således mulighed for at foretage fælles investeringer i – og drift af – for eksempel IT-systemer, havnebåde, oprensningsopgaver, isbrydning samt etablering af samarbejde om maritim sikring.

 

Eksempelvis må tre havne godt samarbejde om etablering af en fælles oprensningsenhed, som kan drive oprensning i de tre havne.

 

Frans Bennetsen, advokat hos Kirk Larsen & Ascanius og Danske Havnes juridiske hotline, siger om fælles investeringer og aktiviteter: ” Nøgleordet i denne sammenhæng er netop, samarbejde”

 

En havn må ikke levere ydelser til en anden havn mod kontant betaling. Samarbejdet mellem havnene skal altså bestå i en model, hvor der ikke drives konkurrence med private aktører.

 

En enkelt havn må således ikke tilbyde en oprensningstjeneste til to andre havne, men tre havne må ifølge havneloven godt samarbejde om oprensning, når de blot alle bidrager på anden måde end kontant betaling.

Frans Bennetsen fortsætter:  ”Hvordan samarbejdet nærmere skal tilrettelægges skal drøftes mellem havnene. Der er en række muligheder for at indgå både samarbejdsaftaler, partneraftaler og i selskabskonstruktioner.”

For spørgsmål og mere information om Danske Havnes juridiske hotline, kontakt Frans Bennetsen på fb@kirklarsen.dk

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen