Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Med den nye aftale mellem Nyborg havn og Coppers igangsættes millioninvesteringer i havnens infrastruktur, der styrker vækstmulighederne fremover.
Med den nye aftale mellem Nyborg havn og Coppers igangsættes millioninvesteringer i havnens infrastruktur, der styrker vækstmulighederne fremover.

Nyborg Havn har i mange år været et centralt europæisk knudepunkt for Koppers, én af verdens største tjæredestillationsvirksomheder. Med indgåelse af en ny, langsigtet aftale mellem Koppers Denmark ApS og ADP A/S, som ejer Nyborg Havn, vil Koppers kunne fortsætte udvidelsen af deres produktion og eksport fra havnen i Nyborg.

Koppers er én af verdens førende tjæredestillationsvirksomheder, som igennem mange år har haft deres europæiske produktion, oplagring og distribution til kunder i hele verden fra Nyborg Havn. Den centrale beliggenhed giver Koppers nogle logistiske gevinster i forhold til distribution af tjærebaserede produkter til europæiske og oversøiske kunder.

Igennem de seneste 6 år har Koppers investeret et trecifret millionbeløb i deres destillationsanlæg i Nyborg og investeringerne vil fortsætte i de kommende år. Investeringerne har indtil nu øget produktionskapaciteten med 100%. I samme periode er udviklingen gået i retning af større tankskibe. En del af de tankskibe, der lægger til kaj på Avernakke terminalen i Nyborg, er i dag dobbelt så store som for bare 5 år siden – en udvikling, der kræver mere vanddybde og en længere kaj.

Med indgåelse af en ny, langsigtet aftale mellem Koppers og ADP A/S, vil ADP investere et tocifret millionbeløb i udvidelsen af kajanlægget på Avernakke og i uddybning af havnebassinet. Disse investeringer vil styrke Koppers’ konkurrencekraft og vækstpotentiale samt være et solidt fundament for et stærkere samarbejde mellem de to virksomheder.

ADP har store ambitioner om at skabe værdiskabende og langsigtede løsninger til deres kunder. Den centralt beliggende havneinfrastruktur med adgang til både jernbane og motorvejsnettet er en forudsætning for Koppers’ vækst og eksport til kunder i hele verden. En skalering af deres produktion på anlægget i Nyborg betyder, at de vil kunne drage endnu større fordele af havnens multimodale infrastruktur.

”I løbet af de senere år har vi fordoblet kapaciteten på vores destillationsanlæg i Nyborg, og med de kommende investeringer i havnens infrastruktur og tankkapacitet, vil Nyborg Havn fortsætte md at være et vitalt knudepunkt for ekspansion af vores produktion og globale forretning”, siger Kent Bo Svendsen, CFO for Koppers’ Carbon Materials and Chemicals division i Europa og fortsætter,

“Den centrale placering af vores destillationsanlæg på Nyborg Havn giver os nogle logistiske fordele, idet vores råvare tjære (Coal Tar) og færdigprodukter som beg, carbon black feedstock, kreosotolie og naftalin nemt og effektivt kan blive losset, lastet og distribueret til vores kunder i hele verden med enten lastbil, tog eller skib”, siger Kent Bo Svendsen og fortsætter,

”Med forbedringerne af havnens infrastruktur som kajlængde og vanddybde får vi bedre forudsætninger for at styrke vores konkurrencekraft gennem en skaleret produktion og øget gennemstrømning af produkter”.

Med udvidelsen af anløbskajen får Koppers mulighed for at tage imod to tankskibe på samme tid, hvilket styrker det logistiske flow og optimerer losning og lastning af skibene.

Investeringerne peger ind i fremtiden

De store investeringer i havnens infrastruktur vil ligeledes styrke ADPs kerneforretning og styrke samarbejdet med Koppers, som er en vigtig strategisk kunde for udviklingen af Nyborg Havn – en udvikling, der også kommer Nyborg Kommune til gavn i form arbejdspladser og vækst hos én af byens store virksomheder.

I ADP er CEO Rune D. Rasmussen meget tilfreds med, at både Nyborg Havns og Koppers’ position bliver styrket med de kommende store investeringer.

”Koppers er en vigtig strategisk kunde og deres vækst er vigtig for Nyborg Havn. Vi har et meget godt samarbejde med Koppers, som skaber stor værdi for begge virksomheder. Med den nye langsigtede aftale igangsætter vi millioninvesteringer i havnens infrastruktur, som styrker vores fremtidige vækstmuligheder”, siger Rune D. Rasmussen.

Rune D. Rasmussen er også overbevist om, at de store investeringer vil skabe lokal vækst i Nyborg Kommune.

“ADPs investeringer styrker Nyborg by og Nyborg Havns position, og det vil være afgørende for tiltrækningen af nye virksomheder og dermed arbejdspladser til byen, at vi kan tilbyde en stærk havneinfrastruktur”, slutter Rune. D. Rasmussen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen