Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Stormen Bodil tog også godt fat i en række havne. Selvom havne ligger i de områder, der er erklæret stormflodsramte, er der ingen hjælp at hente. Danske Havne mener, det er forkert. Havne har naturligt en udsat placering, og derfor tager man forholdsregler. Men når katastrofen rammer, skal havne naturligvis også være dækket

Når en naturkatastrofe rammer, træder forsikringen tilbage og Stormflodsordningen i kraft. Men ordningen er måske ikke altid så dækkende, som mange troede.  Det har vist sig rundt omkring i landet, at mange er kommet i klemme. Derfor vil erhvervsministeren fremsætte forslag om, at folk også skal kunne få dækket omkostninger til genhusning mv.

Men også nogle havne har haft forholdsvis store tab, der truer deres drift og udvikling. De midler, der skal bruges her, skal i stedet gå til at udbedre skader. Danske Havne mener, det er forkert. Danske Havne bad derfor også den tidligere erhvervsminister se på loven. Ja, havne har i natur en udsat placering og kan ikke flyttes. Det kan ikke ændres. Derfor tager havnene også deres forholdsregler. Men stormflod rammer tilfældigt. Når skaderne så er undtaget både fra forsikring og stormflodserstatning, er der kun tilbage at hente pengene i havnen og hos kunderne.

Danske Havne opfordrer ministeren til at igen at inkludere havne i stormflodsordningen, når den revideres i nær fremtid. Se Danske Havnes høringssvar her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Thyborøn Havn - belgisk trawler.jpg
Kilde: Thyborøn Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen