Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hundested Havn

Teddy Folmer, adm. direktør i A. Henriksen Shipping A/S, Hundested – præsenterer Ugens Havn

Teddy Henriksen, Hundested
Billedet viser Teddy Folmer, A. Henriksen Shipping A/S, Hundested

Teddy Folmer, adm. direktør i A. Henriksen Shipping A/S, Hundested, præsenterer Ugens Havn.
Om at være i en branche, hvor man skal være klar 24-7, om at arbejde med projekter, der vil kunne bringe mere gods til Hundested Havn, og det gode samarbejde med Hundested Havn om at promovere havnen for omverdenen.

Hvad laver du på Hundested Havn – hvad er dit ansvarsområde?

Jeg er adm. direktør hos A. Henriksen Shipping A/S og har således det øverste ansvar for denne virksomheds drift. Virksomheden er etableret så langt tilbage som i 1934, da August Henriksen etablerede det første kontor i Amaliegade i København og har haft aktiviteter på Hundested Havn siden 1980.

Hundested Havn er sidenhen blevet hjemsted for vort hovedkontor, og vi beskæftiger her ca. 25 medarbejdere og råder over 50.000 m2 terminalområde og 14.000 m2 pakhuse til hhv. bulk og stykgods. Vi har godt 400 m kaj med op til 8 m vanddybde, 3 ro-ro ramper, containerkran, Sennebogen kran, Liebherr mobilkran, containertruck m.v., og anløbes af ca. 250 skibe pr. år. Vi er også agent for norske Nor Lines, som anløber Hundested 2 gange pr. uge med forbindelse til/fra Norge, Tyskland, Polen, Baltikum og Finland. Vi løser tilknyttede opgaver som klarering, stevedoring o.s.v., og har tillige aktiviteter inden for spedition og befragtning (bulk, stykgods, projekt/heavy lift m.v.). Typiske typer af gods kan være træpiller, træflis, brænde i bure, træstammer, perlite, gødning, korn og div. byggematerialer.
Som den største spiller på havnen har vi et meget tæt og godt samarbejde med Hundested Havn og øvrige virksomheder på havnen, og vi arbejder på sammen at promovere havnen over for omverdenen. Endvidere foregår der via Maritime Cluster Copenhagen North, som Hundested Havn er med i, et markedsføringsarbejde med henblik på at tiltrække mere aktivitet.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?
På det seneste har vi oplevet en pæn tilgang af primært bulk gods, og p.t. er stort set samtlige 8 pakhuse på havnen fyldt med gods. Til tider kan det være en udfordring af få logistikken til at gå op, da godset ikke nødvendigvis kommer i et jævnt flow, men med smidighed og fleksibilitet lykkes det nu altid at få udnyttet pladsen optimalt. Som virksomhed på havnen oplever vi, at Hundested Havn lægger vægt på at være fleksibel og serviceminded, hvilket er befordrende for i fællesskab at få tingene til at spille, når der er tryk på.

Hvad gør dit job allerbedst?
At det er en meget dynamisk branche, hvor ikke to dage er ens, og det at jeg har interaktion med så mange forskellige typer mennesker. Samtidig er det et meget varierende job, hvor man skal have forståelse for ikke bare det forretningsmæssige, men i høj grad også problemstillinger af teknisk og operationel karakter.
Endelig er det et job, hvor man har stor international berøring – kunder og samarbejdspartnere er fra mange forskellige lande og kulturer, hvilket på den ene side stiller store krav til individuel håndtering af problemstillingerne, men på den anden side er med til at sætte ekstra kulør på dagligdagen.

Jeg startede i shippingbranchen i 1989 og har altid arbejdet internationalt, og jeg tror, at jeg ville kede mig, hvis jeg havde et 8-16 job med kunder og aktiviteter udelukkende inden for landets grænser.

Hvad er dine forventninger til 2015 i forhold til havnen?
Nu er 2015 jo snart gået, men generelt for årene fremover forventer jeg en øget godsomsætning i Hundested Havn. Vi har en god beliggenhed direkte til Kattegat, bl.a. i forhold til gods til/fra en stor del af Sjælland og i forhold til Østersøen, og vi arbejder p.t. med en række nye ideer (som jeg ikke kan løfte sløret for her), der vil kunne bringe mere gods til og medføre mere aktivitet i Hundested Havn. Som noget helt nyt vil der i øvrigt næste år anløbe krydstogtskibe til Hundested, hvilket får en stor betydning ikke bare for havnen, men i høj grad for forretningslivet generelt i byen og oplandet.

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?
Skibsfart og havnedrift medfører i sagens natur en masse uventede situationer. Det kan være lige fra uvæsentlige hændelser som skibe, der er forsinkede til de mere alvorlige, som da stormen Bodil hærgede for et par år siden. Generelt gælder det om at være forberedt på, at det ventede skete på det mest ubelejlige tidspunkt. Og da skibsfarten jo er aktiv 24-7 skal man bogstavelig talt være klar til at håndtere nye udfordringer når som helst, men det er jo netop noget af det, der gør shipping så spændende at arbejde med.

Fakta om Hundested Havn:

  • Størrelse: 150.000 m2 industriareal
  • Omsætning: 16 mio. kr.
  • Godsomsætning: 214.000 ton
  • Omsætning fisk: 10 mio. kr.
  • Færgeforbindelse: Hundested-Røvig Færgeoverfart med 305.000 passagerer og 106.000 personbiler årligt
  • Ca. 30 industrivirksomheder på havnen
  • Skibsanløb: 282

http://www.hundestedhavn.dk/

Hundested Havn

Se flere præsentationer af Danske Havnes medlemmer under “Ugens Havn” her.

Billede af Teddy Folmer kan hentes her.
Billede af Hundested Havn kan hentes her.

Kildeangivelse: Hundested Havn.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen