Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Temadag planlov, kasper ullum, frans bennetsen

Den nye planlov er trådt i kraft. Den slår fast, at erhvervshavne er erhvervsområder.

Temadag planlov, kasper ullum, frans bennetsen

Den nye planlov er trådt i kraft. Den slår fast, at erhvervshavne er erhvervsområder. Havnen kan få udpeget et konsekvensområde som en beskyttelseszone rundt om havnen. I konsekvensområdet skal der tages højde for havnens vækst og udvikling før der planlægges miljøfølsom anvendelse tæt på havnen. Men kommunen er ikke pålagt at udpege konsekvensområder om havne. Danske Havne opfordrer alle havnekommuner at udpege konksekvensområder om erhvervshavnene og havnene selv, til at indgå i dialog med kommunen.

 

Konsekvensområder var et af emnerne på gårsdagens temadag om den nye planlov, som Danske Havne afholdte for over 20 mennesker på Hindsgavl Slot. Dagen bød på oplæg fra Tabita Nyby, leder af planafdelingen i Fredericia Kommune, som med 10 års erfaring med kommunal planlægning kunne bidrage med et indblik i beslutningsprocesser, prioriteringer og arbejdsgange. Udover oplæg fra Danske Havnes egen miljøkonsulent Kasper Ullum, kom Frans Bennetsen, advokat ved Kirk Larsen & Ascanius og hans kollega Christian Udengaard, også med oplæg om klageprocesser og input til hvordan klager helt kan undgås, ved at sikre hensigtsmæssighed i formuleringen af formålet med havnen i lokalplanen.

På temadagen var det muligt at få sparring til lokalplaner og planloven. Danske Havne har udviklet en guide til bedre forståelse af planloven, som kan findes på hjemmesiden.

Slides og præsentationer tilkommer.

For mere information, kontakt Danske Havnes miljøkonsulent, Kasper Ullum på 2939 3706 eller ku@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen