Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

”Overblik over opgaven giver også overblik over risikoen” sagt af en deltager på Danske Havnes efteruddannelse om arbejdsmiljø. 25 havnefolk satte den 17. marts 2015 fokus på sikker adfærd. Både den adfærd vi selv har ansvaret for, men også havnens rolle i forhold til de mange mennesker, der færdes på havneområderne. Gik du glip af dagen, så se mere på Danske Havnes webside.

Sikker adfærd handler først og fremmest om kulturen på arbejdspladsen. Havnen kan være en risikofyldt arbejdsplads, hvor mange mennesker med forskellige ærinder og forudsætninger færdes. Der kan ikke gives særlige retningslinjer, men adfærd, og hvordan vi selv opfører os, spiller en væsentligt rolle for, hvordan de øvrige gebærder sig. Og ofte er det tilsyneladende det ufarlige, der er årsag til ulykker. Fald, snublen og intern transport er hyppige årsager – og de kommer måske bare af, at man skal løfte en kasse, eller at der er en våd eller fedtet plet.

Arbejdsmiljø1.jpg

Derfor er det vigtigt, at miljørepræsentanterne er rollemodeller og er i dialog med alle medarbejdere. At det er folk, der brænder for arbejdsmiljø og ikke mindst at være med til at sikre, at kollegaerne kommer hele hjem fra arbejde igen, kom tydeligt frem hos de 25 deltagere på temadagen. Der er mange både menneskelige og økonomiske gevinster ved, at ulykker ikke sker. Derfor blev der brugt en del tid på at diskutere, hvordan man kan instruere nye kollegaer, og hvem der skal gøre det. Er det den erfarne, eller skal det være en uden indgroede vaner? Skal den mundtlige instruktion være ledsaget af billeder, tekst eller andet? Det er helt tydeligt, at sidemandsoplæring fortsat er det mest almindelige i havne.

Har du lyst til at se lidt mere om, hvad vi beskæftigede os med, så se her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Arbejdsmiljø2.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen