Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnene sætter fokus på sikker adfærd den 17. marts 2015. Det sker på en temadag om arbejdsmiljø. Havnen kan være en risikofyldt arbejdsplads, hvor mange mennesker med forskellige ærinder og forud-sætninger færdes. Hvordan håndterer havnen det? Hvordan får havnen fortalt det til de folk, der færdes rundt om på havnen?

Havne er også mennesker og menneskers trivsel. Derfor er arbejdsmiljøet en vigtig del af havnenes hverdag. Både af hensyn til havnens medarbejdere og af hensyn til de, der i øvrigt færdes på havnens område. På en trafikeret og travl arbejdsplads er det derfor vigtigt at skærpe opmærksomheden på sikker adfærd. Sikker adfærd er netop omdrejningspunktet på Danske Havnes temadag tirsdag den 17. marts 2015 i København.

To autoriserede arbejdsmiljørådgivere fra AM-gruppen vil undervise. Herudover vil der blive lejlighed til at gennemføre uddannelsen sammen med kolleger fra havne, så erfaringer kan deles og diskuteres med andre med samme arbejdsvilkår.

Danske Havnes temadag kan indgå som en del af den lovpligtigeopfølgningsuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter.

Se mere om program og tilmelding her

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

 

IMG_2028.JPG
Kilde: Odense Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen