Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske havne er omfattet af udbudsreglerne og har mulighed for at gøre indkøb i SKI. Men det er ikke altid let at finde rundt i reglerne. Derfor holder Danske Havne seminar for medlemmerne onsdag den 17. juni i Aarhus, hvor der også bliver mulighed for at lære af hinanden.

Selvom folketingsvalget har sat vedtagelsen af ny udbudslov i bero, er der stadig regler at overholde og forventning om, at et nyt Folketing vil vedtage det meget gennemarbejdede forslag til ny udbudslov senere på året.

Danske havne er omfattet af udbudsreglerne. Det kan være en pligt og sur opgave. Men det kan også være en mulighed for at optimere sit køb og spare penge. Men det er ikke let at finde rundt i reglerne. Derfor holder Danske Havne en temadag, hvor vi opfrisker gamle og nye regler og kommer med nyttige fif.

Folketinget var i fuld gang med behandlingen af en ny udbudslov, da Folketingsvalget blev udskrevet. Derfor kan en ny lov ikke som forventet træde i kraft den 1. oktober 2015, men bliver lidt senere. Det betyder flere interessante ændringer. For havnene er det interessant, at der sandsynligvis bliver mulighed for mere fleksible procedurer med konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling. Det vil vi også komme ind på med praktiske eksempler på temadagen.

Der er ved at være fuldt hus, men har du ikke fået tilmeldt dig endnu og er interesseret, så se mere her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen