Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Theis Thyborøn

Theis Thyborøn
Billedet viser Theis Christensen, maritim chef for Thyborøn Havn

Om det værdifulde samarbejde med havnens kunder, der konstruktivt sikrer fremdrift for kunder og havn, om forventninger til en større fremgang inden for fisk og om behovet for mere kajplads, der nu bliver realiseret med Limfjordskaj II.

Hvad er dit ansvarsområde på Thyborøn Havn?

Jeg er maritim chef på Thyborøn Havn. Det betyder, at jeg er ansvarlig for havnevagten, hvor vores hovedopgave er servicere inden for alt, hvad der har med flydende materiale at gøre – den daglige placering af skibe, meldinger osv. Vi er syv medarbejdere i selve havnevagten, og vi har så ansvaret for at servicere, så godt vi nu kan 24/7.

Hvad kan andre havne lære af Thyborøn Havn?

Der er sikkert mange havne, der også har et godt samarbejde med havnens aktører. Men jeg vil nu alligevel fremhæve vores gode samspil med aktørerne på havnen. Vi kalder det ”round-table” herude.

Her vælges virksomheder ind på skift, hvor vi fra havnens ledelse og virksomhederne så mødes og drøfter alt fra konkrete sager til forslag om, hvordan vi sammen kan udvikle havnen. Jeg synes, at der med vores ”round-table” møder kommer rigtig mange gode forslagtil gavn for havnen og kunderne.

Hvad gør dit job allerbedst?

Det er da de gode kollegaer. Så kan jeg også godt lide, at der ikke er to dage, der er ens. Vi, der arbejder på en havn, bliver dagligt udfordret i vores arbejde. Der kan ske noget lige her og nu. Så ja, det er en spændende arbejdsplads, og de gode kollegaer er et must, uanset hvordan det ellers går.

Hvad er dine forventninger for det kommende år i forhold til havnen?

Jamen Limfjordskaj II bliver færdig her om en måneds tid. Vi har manglet kajplads, så vi forventer, at der kommer en hel del mere aktivitet på godssiden, når den bliver endeligt færdig.

Så forventer jeg også, at der kommer mere gang i fiskeriet. Selvom det går fint nu, så bærer det præg af, at der vil komme endnu mere fremgang. Håbet er jo lysegrønt!

Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?

Sidste år kom der en flydedok. Det er ikke fordi, det var helt uventet, men lige pludselig var den der, og så skulle det gå stærkt. Vi skulle grave ud og få den installeret. Nu har den så været i drift er par måneder, så der sker også lidt der.

Fakta om Thyborøn Havn:

  • Størrelse: godt 1 mio. m2 og mere end 5 km kajanlæg
  • Antal anløb: Fisk ca. 4500 landinger pr år og gods omkring 600
  • Krydstogt: 0
  • Færgelinjer: Thyborøn-Agger færgen
  • Værdi af fisk i 2015: ca. 850 mio. kr.
  • Gods 2015: 900.000 tons

Luftfoto Thyborøn

Link til hjemmeside www.thyboronport.dk

 

Download billede af Theis Christensen her.
Download billede af Thyborøn Havn her.
Kilde: Thyborøn Havn

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen