Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Thyborøn Shipyard

Thyborøn Havn. konsum og industri

For fjerde år i træk aflægger Thyborøn Havn rekordregnskab, hvilket vidner om kontinuerligt fremgang på alle parametre. Der er en stor lyst og vilje fra brugerne om at konsolidere havnen som landingsplads af kvalitetsfisk, vestkystens foretrukne industrifiskeri, godscenter for hele Midt- og Vestjylland samt servicehub for maritime renovering- ombygning og vedligeholdelsesopgaver.

Havnens årsregnskab viser en omsætning i 2016 på 43.5 mio. kr. og et resultat på 11,9 mio. kr., hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende for havnens ledelse og bestyrelse. Det er en stigning på 11% på omsætningen og hele 29% på bundlinjen.

Regnskabet er især påvirket af et særdeles godt år på konsumfiskeriet og et forholdsvis godt år i industrifiskeriet trods manglende tobiskvote for året. Den samlede landingsværdi af fisk via Thyborøn Havn er steget 7,5% fra 847 mio. kr. i 2015 til 910 mio. kr. i 2016.

Godsomsætningen på Thyborøn havn steg i 2016 med hele 88% i forhold til 2015, hvilket har medvirket betydeligt til både omsætning og resultat. Fremgangen er hovedsagelig sket på import af fiskeafskær og i særdeleshed på sten, grus og søral. Denne fremgang på godsomsætningen har også givet forøgelse på skibsafgifter, der sammen med de meget velfungerende maritime servicevirksomheder på havnen med fartøjer til reparation osv. har givet hele 42% fremgang på skibsafgifter i forhold til 2015.

Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro udtaler i forbindelse med regnskabet, som netop er godkendt på bestyrelsesmødet d. 22. februar: ”Thyborøn Havn har arbejdet målerettet for at være en attraktiv fiskeri- og godshavn gennem flere år. Det er yderst tilfredsstillende at se at vores investeringer i infrastrukturen bærer frugt og at det for 4. år i træk er lykkedes at sætte omsætningsrekord. Ydermere har det også forplantet sig med et rigtig flot resultat på bundlinjen, hvilket også er nødvendig for at forrente de investeringer vi har foretaget og også kommer til at igangsætte i de kommende år”, slutter han.

Bestyrelsen har foreslået årets resultat overført til næste år, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til disse fremtidige investeringer for dermed at sikre Havnens fortsatte udvikling. Thyborøn Havns egenkapital udgør herefter 99,70 mio. kr.

De senere års strategiske beslutninger om store investeringer har altså vist sin effekt og bærer frugt hos Thyborøn Havn. Her er det især flydedokkens ankomst, sværgodskajen Limfjordskaj II og tilbygningen i fiskeauktionscenteret med ny kassevaskerhal og forøgelse af kølekapaciteten der har været en afgørende faktor for den stigende aktivitet på havnen. Disse investeringer er foretaget i samspil med havnens brugere, der derved samtidig selv har haft lysten og viljen til at investere i nye og større fartøjer, nye grejer, udbygning af produktions og lager faciliteter med videre. Dette ses også i den forholdsvis store stigning i arealleje sammenlignet med 2015 for havnen, hvor både eksisterende og nye virksomheder er kommet til.

For mere information, kontakt direktør i Thyborøn Havn, Jesper Holt Jensen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen