Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

thyborøn

Også i 2018 aflægger Thyborøn Havn et rigtigt godt regnskab, faktisk det 6. rekordregnskab i træk. Det cementerer Thyborøn Havns position som en af Danmarks mest betydelige landingshavn af kvalitetsfisk, vestkystens foretrukne industrifiskerihavn, godscenter for hele Midt- og Vestjylland samt servicehub for maritime renoverings-, ombygnings og vedligeholdelsesopgaver.

2018 blev endnu et år med rekord på omsætning for Thyborøn Havn og på landingsværdien af fisk – faktisk det 6 år i træk med omsætningsrekord. Og i 2018 rundede værdien af den landede fisk for første gang 1 mia. kr.

Thyborøn Havn havde i 2018 en omsætning på 44,8 mio. kr. Den hidtidige rekord fra 2016 blev således slået med 0,9 mio. kr. Årets resultat var også et af de bedste nogen sinde. Resultat landede på hele 12,2 mio. kr.

Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro udtaler i forbindelse med regnskabet, som netop er godkendt på bestyrelsesmødet d. 27. februar: ”2018 har været et helt fantastisk år. At landingsværdien for fisk rundede den magiske 1 mia. kr. vidner om, at vores investeringer er de rigtige, og at vi virkelig hører til i sværvægtsklassen blandt fiskerihavne i Danmark. Det er også yderst tilfredsstillende at både omsætning og resultat følger med de store investeringer, vi har foretaget i havnen gennem de sidste fire år”.

Bestyrelsen har foreslået årets resultat overført til egenkapitalen, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til fremtidige investeringer for dermed at sikre Havnens fortsatte udvikling. Thyborøn Havns egenkapital udgør herefter 123,6 mio. kr.

Mange faktorer har i 2018 været medvirkende til dette resultat. Sten og grusmaterialer fra Jyske Rev er fortsat den helt store godstype i Thyborøn. Det skyldes gode konjunkturer på byggeriet i Danmark, hvor gruset fra Jyske Rev bruges i betonindustrien. I 2018 var det ikke kun den Midt og Vestjyske byggebranche, der nød godt af råstoffer fra Thyborøn. Der er også i årets løb set en stigning i færdigvarer til andre dele af landet, der udskibes fra Thyborøn.

Også de øvrige godstyper såsom laksefoder, kemikalier, olie, biomasse og fiskemel gav en god godsomsætning i 2018, hvilket også er med til at placere Thyborøn Havn solidt som en godshavn.
Selvom godsmængden er lavere end i rekordåret 2017, så er det fortsat særdeles tilfredsstillende, at Thyborøn Havn for tredje år i træk ligger over 1,5 mio. ton i alt. Det cementerer Thyborøn Havns position ikke kun som en af de førende fiskerihavne men også som en betydende godshavn i Danmark.

Med en omsætning der sætter rekord for sjette år i træk og et resultat, der også er et af de bedste i mange år, så er der bestemt grund til at være tilfreds på Thyborøn Havn. Det giver tro på fremtiden og økonomisk styrke til også fremover at investere i nuværende og kommende forretningsområder. Aktuelt er første etape af 290 meter nye kajer ved TripleNine ved at blive afsluttet. Projektet forventes at give industrifiskeriet de bedste landingsfaciliteter i Danmark, når hele projektet er afsluttet i 2020.

Thyborøn Havn ser også frem mod 2020, hvor det forventes, at havnen kommer til at investere i større vanddybder i indsejlingen til havnen. Det sker i forbindelse med, at Thyborøn Havn overtager statens hidtidige ansvar for oprensningen i Thyborøn Kanal 1. januar 2020. I øjeblikket arbejdes der på en VVM-redegørelse, der skal munde ud i, at Havnen i første halvår af 2020 kan uddybe Thyborøn Kanal og indsejlingen til 10 meter, hvor der i dag garanteres 8 meters vanddybde.

Om de kommende initiativer siger havnedirektør Jesper Holt Jensen: ”Vi er ret stolte af det investeringsniveau, vi har været i stand til at holde i Thyborøn. Men vi er især stolte af, at vi investerer i samarbejde med kunderne, og at de kvitterer for det ved at holde et højt aktivitetsniveau på både fiskeri og gods på Havnen. Vi glæder os specielt meget til at færdiggøre de nye kajer ved TripleNine og få uddybet Thyborøn Kanal i 2020. Det skal være med til at sikre en fortsat udvikling af hele erhvervet omkring Thyborøn Havn i de kommende år, hvor fokus bestemt også vil være på de kommende vindmølleprojekter i Nordsøen”.

For yderligere oplysninger kontakt
Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro, tlf. +45 2211 5181
Havnedirektør Jesper Holt Jensen tlf. +45 2426 3283

Fakta om havnen
Thyborøn Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune
Thyborøn Havn råder over et samlet areal på ca. 950.000 m2
Der er i alt ca. 5,5 km kajanlæg på Thyborøn Havn
Største vanddybde i bassiner og ved kajer er 9 meter
Samlet godsomsætning over kaj i 2018 blev på 1.568.696 ton
Samlet mængde af fisk over kaj i 2018 blev på 331.629 ton
Værdien af landet fisk over kaj i 2018 blev på 1 mia. kr.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen