Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Thyborøn Havn har gennem de sidste måneder arbejdet ihærdigt med at højne arbejdet med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, og det er nu kronet med hele tre ISO-certificeringer på en gang – Et stort arbejde, som allerede har givet mærkbare og positive forandringer.

Thyborøn Havn har gennem flere år arbejdet med kvaliteten af havnens service og forbedringer af miljøet på og omkring havnen som en vigtig del af havnens strategi. Det har ført til, at havnen kort efter sommerferien tog skridtet og satte gang i et arbejde for at blive endnu bedre og få indsatsen systematiseret. Værktøjet hertil har været at implementere et ledelsessystem inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø og at implementere ISO’s standarder på området.

”Vi tog det store spring kort før sommerferien og besluttede, at vi ville arbejde målrettet på at blive certificeret på de tre standarder indenfor miljø, arbejdsmiljø og kvalitet inden jul.” siger havnens direktør Jesper Holt Jensen. ”Det har været et utroligt spændende arbejde, og det er en fornøjelse at se, hvordan alle medarbejdere på havnen har taget arbejdet og forandringerne til sig gennem processen”.

I forbindelse med certificeringsprocessen har havnen gennemgået alle områder på havnen lige fra leveringen af havneservice, arbejdet med miljø og affaldshåndtering, og måden havnen arbejder målrettet for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Arbejdet har i høj grad også taget udgangspunkt i havnens opbakning til FN’s 17 verdensmål, hvor især 5 af målene er helt naturlige for en havn at arbejde med. Thyborøn Havn har forpligtet sig til at arbejde for de fem udvalgte verdensmål og give sit bidrag til positiv udvikling på ”Bæredygtig energi”, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, ”Ansvarlig forbrug og produktion”, ”Klimaindsats” og ”Livet i havet”.

Thyborøn Havns direktør lægger ikke skul på, at det har været et stort arbejde gennem de sidste tre måneder, men efter tre dage med ekstern gennemgang af virksomheden fra certificeringsvirksomheden DNV-GL konkluderer direktøren også: ”Alle i virksomheden er enige om, at vi i dag er et helt andet sted, end vi var for tre måneder siden. Vi har fået en fantastisk ramme til at arbejde med både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø på med de tre standarder. Man skal sætte tiden af til arbejdet, når man går i gang med en certificering. For et år siden ansatte vi en miljøingeniør, der har ydet en stor indsats med vores forberedelser til certificeringen. Og gevinsterne er til at få øje på både på allerede på kort sigt, og vi forventer os meget på langt sigt. Og så har vi fået utrolig god hjælp til forståelsen af, hvordan man arbejder som ISO-certificeret virksomhed af Poul Freiberg fra konsulentvirksomheden FEICON”.

Medarbejderne på havnen har bakket op gennem hele processen, for uden en bred opbakning fra alle, så kan en så stor forandring ikke ske på så kort tid. Dan Markussen, der er arbejdsmiljørepræsentant på Thyborøn Havn, siger bl.a.: ”Da jeg kom til Thyborøn Havn, var det mit klare indtryk, at der var styr på arbejdsmiljøet. Men arbejdet med ISO-standarden for arbejdsmiljø har bare løftet os op på et helt andet niveau, som vi alle er glade for og kan se værdien af.”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen