Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Godsomsætning

Danmarks Statistik har netop offentliggjort 2. kvartals statistik for godsomsætning i danske havne. Det overordnede statusbillede indikerer vækst og fremgang i godsomsætningen med en relativ stigning på 3,6% i forhold til 2. kvartal sidste år.   

”I 2014 steg godsomsætningen for havnene, og siden har dette niveau været relativt stabilt, men det er langt fra før-kriseniveau. Når mange af vores medlemmer alligevel kommer ud af 2017 med solide årsregnskaber skyldes det, at havnene har optimeret driften og udvidet deres forretningsområder,” udtaler Direktør i Danske Havne, Tine Kirk Pedersen.

Grafen illustrerer de seneste 5 års godsomsætning i de større danske havne:[1]

Hvor sker ændringerne?

Den minimale nedgang fra 1. til 2. kvartal skyldes primært et mindre fald i godsomsætningen på træ, gødningsstoffer og fast bulk i øvrigt. I 2. kvartals godsstatistik er en stigning på godt 8% i færgegods i alt.

”Omsætningen af færgegods har været stigende de seneste 4 år. Hvor der i 2016 blev transporteret 20,6 mio. tons gods med færgeruterne til og i Danmark, så var tallet for 2017 22 mio. tons. Det er en stigning på omkring 7%, hvilket er meget positivt, fordi godstransport via skib forbedrer fremkommenligheden på vejnettet” afslutter Tine Kirk Pedersen, Direktør i Danske Havne.

Grafen illustrerer de seneste 4 års fremgang i færgegods i alt:[2]

Godsomsætningstal for 3. kvartal for de større havne vil blive offentliggjort af Danmarks Statistik den 13. december 2018.

 

For mere information kontakt Tine Kirk Pedersen, Direktør, Danske Havne, M: 2020 8615

 

Tine Kirk Pedersen, Direktør, Danske Havne

[1] Kilde: SKIB72: GODSOMSÆTNING PÅ STØRRE DANSKE HAVNE EFTER HAVN, RETNING OG GODSART. Danmarks statistik. Større danske havne dækker over havne med gods eller passagertrafik, som har en årlig godsomsætning på 1 mio. ton eller derover.

[2] Kilde: SKIB72: GODSOMSÆTNING PÅ STØRRE DANSKE HAVNE EFTER HAVN, RETNING OG GODSART. Danmarks statistik

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen