Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Maritim teknologi i MARTEC regi og LAG-ordningen for 2014-2015 har åbnet for nye ansøgninger

Der er opnået politisk enighed om fordelingen af LAG-midler. NaturErhvervstyrelsen forventer derfor at kunne åbne for første ansøgningsrunder for projektstøtteordningerne i det nye Landdistriktsprogram i løbet af foråret.

For havnene er der tale om midler under ø-midler og landdistriktsudvikling. I 2014-2015 er puljen på 108,2 mio. kr. Danske Havne vil opdatere ”Tilskudsmuligheder” på sin webside, når der er fastsat endelig dato for åbning og deadline for ansøgninger. Målgruppen for ansøgere: borgere, foreninger, forskere, kommuner, landmænd, gartnere, organisationer og virksomheder. Miljøteknologi bliver bl.a. fremhævet som tilskudsberettiget.

NaturErhvervstyrelsen kan kontaktes gennem Helene Odgaard, NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Policy, Tlf.: 25 10 53 37, helo@naturerhverv.dk

Maritime technologies II – en del af et fælles europæisk netværk om forskning og udvikling af maritime teknologier (ERA NET MARTEC), har til formål at bidrage til udvikling af maritime teknologier gennem transnationale udbud af maritime teknologiprogrammer. En ny udbudsrunde er netop skudt i gang. Universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder har mulighed for at søge midler til udvikling af maritime teknologier. For den samlede periode 2011-2014 er der tale om 2 mio. euro. Der gives støtte til: skibsbygning, havnedrift, maritimt udstyr og tjenester, flod- og intermodal transport, offshore industri og teknologi, offshore konstruktioner for vedvarende energi, fiskeri, akvakultur, polar teknologi, miljøpåvirkning og sikkerhedsprojekter samt, hvad de kalder ”human elements”.

Søfartsstyrelsen er tovholder på MARTEC projektet – så de kan kontaktes for mere information: kontorchef Mogens Schrøder Bech på tlf. 21 78 46 52 og e-mail mb@dma.dk. Se også – ERA-NET MARTEC og mulighederne for støtte på netværkets webside, www.martec-era.net.

Se mere på Danske Havnes webside under Tilskudsmuligheder.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen