Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Tilskudstype:

Hvad kan der søges til?

DGIF’s 6 mia. kr. tildeles primært som en statsgaranteret låneramme, som skal
anvendes til at medfinansiere investeringer, der fremmer en grøn omstilling af
det danske samfund.

Vækstfondens 4 mia. kr. tildeles som et statsligt kapitalindskud, som skal anvendes til at igangsætte en bred og langsigtet indsats for at opbygge et marked
for grøn, risikovillig kapital.

EKF Danmarks Eksportkredits 14 mia. kr. afsættes som en statslig genforsikrings-ramme, der skal anvendes til at styrke EKF’s muligheder for at garantere
de danske virksomheders eksport af grøn teknologi.

IFU’s 1 mia. kr. tildeles via et statsligt genudlån, der skal anvendes til investeringer i og lån til projekter i udviklingslande, som støtter etableringen af
bæredygtig udvikling.

Hvem kan søge?

For havnene er det væsentligste de 6 mia. ekstra der tildeles Danmarks Grønne Investeringsfond. Læs om fonden her: https://www.danskehavne.dk/blog/tilskudsmuligheder/danmarks-groenne-investeringsfond/

Beløb & betingelser

25 mia dkk i alt.

Eksempler / Cases

Scroll til toppen