Danmark skal turde investere i grøn og blå infrastruktur! 

Vil du vide mere? Klik på "læs mere" for at læse de danske havnes ønsker til forårets infrastrukturforhandlinger!

Tilskudstype:

,

Hvad kan der søges til?

Opdateres når det offentliggøres.
EHFFs næster rammeperiode er under underarbejdelse, og vil dække årene 2021-2027, men for sidste periode gjaldt følgende:

Udvælgelseskriterier er projekter, der:
-øger kvaliteten,
- forbedrer kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes,
- øger energieffektiviteten,
- bidrager til miljøbeskyttelse,
- forbedrer sikkerhed og arbejdsvilkår

Investeringer kan passe under følgende kategorier:
-Investeringer vedr. landingsforpligtelsen; fx opbevaringsfaciliteter
- Kvalitet; fx is anlæg, kølelager, skibselevatorer, ramper & bedding, kassevask
- Kontrol og sporbarhed; fx vejeudstyr
- Energieffektivitet; fx el & vand
- Miljøbeskyttelse; fx miljøhåndtering, brændstofopbevaring
- Sikkerhed og arbejdsvilkår; fx losseforhold, servicehal, redskabsfaciliteter, kasselager, sorteringshal, multihal, moler/dækmoler, kaj og kajbelægning

Hvem kan søge?

Opdateres når det offentliggøres.

Beløb & betingelser

Endnu ikke offentligghort (sidste periode uddelte ca. 2 milliarder DKK)

Eksempler / Cases

Scroll til toppen