Danmark skal turde investere i grøn og blå infrastruktur! 

Vil du vide mere? Klik på "læs mere" for at læse de danske havnes ønsker til forårets infrastrukturforhandlinger!

Tilskudstype:

Hvad kan der søges til?

Gyldige projekter til ansøgningen skal være stor-skala projekter (TRL6+) der demonstrer produktion og forsyning af lavemissionsenergi på havnene. Forsyningen kan enten være on- eller offshore til skibe og andre far-/køretøjer på havnen.

Derudover skal ansøgningen også opfylde mindst en af følgende målsætninger:

• Bæredygtighed og innovation ud over den bæredygtige energiforsyning – f.eks. smart logistics, energieffektive bygninger m.v.
• Effektiv logistik og integreret havn/bagland-samarbejde, f.eks. modalskift og multimodal passager el. godstransport.
• Pilotprojekter med digitalisering, herunder selvkørende maskineri eller digitaliserede planlægningsværktøjer
• Nye værktøjer og optimeringsmekanismer til multimodal adgang, f.eks. samarbejde m. andre havne, trafikplanoptimering mv.
• Ikke-teknologisk framework, f.eks. markeds eller lovbaserede grundlag for lavemissions-løsninger.
• Involvering af alle havnerelaterede aktører, f.eks. redere, virksomheder, civilsamfund, organisationer og lovgivere med henblik på af fremskynde brugen af bæredygtig energi
• At udarbejde en Masterplan for en grønnere havn i fremtiden – dette skal være en ambitiøs vision med et roadmap for co2-neutral og miljøvenlig havnedrift. Pejlemærker i 2030, 2040 og 2050.

På kommisionens hjemmeside kan man læse mere om callet, og søge partnere til projektet.

Hvem kan søge?

Alle havne kan søge projektet, ikke blot TEN-T havne. Puljen er på 100 millioner euro.

Ansøgningen skal ledes af en ”fyrtårshavn” i fællesskab med op til tre andre havne i et konsortie. De deltagende havne skal være fra forskellige EU-medlemslande, og mindst en af de maksimalt 4, skal være en indlandshavn.

Beløb & betingelser

Eksempler / Cases

Scroll til toppen