Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Tilskudstype:

,

Hvad kan der søges til?

Alle aktører i Danmark

Hvem kan søge?

Afklares i den ny budgetperiode, formentlig omkring september.

I sidste periode:

Vækstfremme

Grøn innovation

En bæredygtig nordsøregion

Grøn transport & logistik

Beløb & betingelser

Skal samarbejde med partner i hele Norge, eller i kystområder i Nordsøen, dvs. England, Holland, (syd)Sverige, Belgien og (vest)Tyskland

Beløb afklares i den ny budgetperiode, formentlig omkring september.

Eksempler / Cases

Scroll til toppen