De danske erhvervshavne 2020 tror på grøn omstilling og sætter handling bag!

Læs vores nye rapport om en branche i udvikling

Tilskudstype:

,

Hvad kan der søges til?

Alle aktører i Danmark

Hvem kan søge?

Afklares i den ny budgetperiode, formentlig omkring september.

I sidste periode:

Vækstfremme

Grøn innovation

En bæredygtig nordsøregion

Grøn transport & logistik

Beløb & betingelser

Skal samarbejde med partner i hele Norge, eller i kystområder i Nordsøen, dvs. England, Holland, (syd)Sverige, Belgien og (vest)Tyskland

Beløb afklares i den ny budgetperiode, formentlig omkring september.

Eksempler / Cases

Scroll til toppen