Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Tilskudstype:

Hvad kan der søges til?

KommuneKredit yder lån til lokale anlægsprojekter på lige vilkår, uanset hvor i landet låntageren har hjemme. KommuneKredit skal ikke tjene penge på långivningen. Vores formål er at sikre en så omkostningseffektiv finansiering af kommunale og regionale opgaver som muligt.

Hvem kan søge?

KommuneKredit har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, fx selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region.  KommuneKredit yder desuden lån til finansiering af anlægsudgifter vedrørende klimatilpasningsprojekter, energibesparende foranstaltninger.

Beløb & betingelser

KommuneKredit kan alene yde lån til offentlige formål inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, relevant sektorlovgivning, reglerne for kommunal og regional låntagning samt EU’s statsstøtteregler.

Eksempler / Cases

Scroll til toppen