Danmark skal turde investere i grøn og blå infrastruktur! 

Vil du vide mere? Klik på "læs mere" for at læse de danske havnes ønsker til forårets infrastrukturforhandlinger!

Tilskudstype:

Hvad kan der søges til?

EU har besluttet at oprette en genopretningsfond på i alt 750 milliarder euro. Heraf vil 61 milliarder gå til at støtte virksomheder der er ramt af corona-epidemien.

Bæredygtig investering:

Der er brug for øjeblikkelig handling for at kickstarte økonomien og skabe betingelserne for en genopretning
anført af private investeringer inden for centrale sektorer og teknologier. Disse investeringer er særlig
afgørende for, at Europas grønne og digitale omstillinger bliver en succes. Kommissionen anslår, at
investeringsbehovene beløber sig til mindst 1,5 bio. EUR i 2020-2021. Investeringer i vigtige sektorer og
teknologier, fra 5G til kunstig intelligens og fra ren brint til vedvarende offshoreenergi, er nøglen til Europas
fremtid.

Solvesstøtte:

Sunde virksomheder er en forudsætning for succes i denne investeringsoffensiv, men hundredtusindvis af
virksomheder risikerer at komme under alvorligt økonomisk pres inden udgangen af året. Kommissionen
foreslår derfor et nyt solvensstøtteinstrument, der skal yde akut egenkapitalstøtte til sunde virksomheder,
der er kommet i risikozonen pga. krisen. Dette vil hjælpe dem med at ride stormen af og støtte deres grønne
og digitale omstilling. Dette instrument bør kunne tages i brug i indeværende år.

Bedre investeringsprogram :

Kommissionen foreslår også at styrke InvestEU, Europas flagskibsinvesteringsprogram, for at mobilisere
investeringer i hele Unionen på områder som f.eks. bæredygtig infrastruktur og digitalisering. Som led heri
foreslår Kommissionen at oprette en ny strategisk investeringsfacilitet med henblik på at investere
i centrale værdikæder, der er af afgørende betydning for Europas fremtidige modstandsdygtighed og
strategiske uafhængighed i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling.

Hvem kan søge?

Virksomheder

Beløb & betingelser

Beløbsrammer for ansøgninger kendes endnu ikke, men forventes snarligt.

Eksempler / Cases

Scroll til toppen