De danske erhvervshavne 2020 tror på grøn omstilling og sætter handling bag!

Læs vores nye rapport om en branche i udvikling

Tilskudstype:

Hvad kan der søges til?

Ladestandere til elbiler:
Ladestanderoperatører kan søge tilskud til opsætning eller opgradering af ladeinfrastruktur til elbiler langs vejnettet . Derudover kan partnerskaber søge tilskud til udvikling og demonstration af koncepter for opsætning af ladeinfrastruktur i byer.

Omstilling af erhvervstransporten:
Der kan ydes tilskud til projekter, der fremmer etablering af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur med særligt henblik på etablering i knudepunkter for erhvervstrafikken og tankanlæg for alternative drivmidler. Der kan ydes tilskud til projekter, hvor der både indgår tilskud til køretøjer og infrastruktur.

Hvem kan søge?

Ladestandere: Ladestanderoperatører

Omstilling af erhvervstransporten: Transport- og distributionsvirksomheder.

Beløb & betingelser

Ladestandere:

Tilskud kan udgøre op til 25 pct. af projektets totalomkostninger og maksimalt 220.000 kr. ekskl. moms pr ladestander ved opsætning af lynladestandere og 75.000 kr. ekskl. moms pr. ladestander ved opstilling af hurtigladestandere.

Omstilling af erhvervstransporten:

Tilskud kan udgøre op til 50 pct. af tilskudsmodtagers totalomkostninger til det ansøgte projekt efter § 2. Tilskud kan udgøre op til 60.000 kr. ekskl. moms pr. køretøj til dækning af meromkostninger ved indkøb af lastbiler og op til 25.000 kr. ekskl. moms pr. køretøj ved indkøb af varebiler, der anvender alternative drivmidler, til ansøgte projekter

Eksempler / Cases

Scroll til toppen