Danmark skal turde investere i grøn og blå infrastruktur! 

Vil du vide mere? Klik på "læs mere" for at læse de danske havnes ønsker til forårets infrastrukturforhandlinger!

Tilskudstype:

Hvad kan der søges til?

CEFs seneste periode er ophørt. Der forhandles nu om vilkår for perioden 2021-2027. Danske Havne vil løbende holde siden opdateret.

Tidligere projekttyper:

Kapacitet og effektivitet i baglandsinfrastruktur (bane, indsejling og veje).
Sikker adgang til havnen (sluser, kanaler og navigation)
Basal infrastruktur (havnebasiner, kajanlæg, læmoler og landudvidelse)
Modtagefaciliteter for olie og andet affald, herunder fra røggasrensning
Nye faciliteter for alternative brændstoffer fx LNG, landstrøm m.m.

Hvem kan søge?

For havne omfattet af Europa-Kommissionens TEN-T prioritering (se på digitalt kort) er der mulighed for at ansøge om midler fra programmet Connecting Europe Facility (CEF), der indholder havne-programmerne Motorways of the Sea og TEN-T. Programmerne administreres af EU's Innovation & Networks Executive Agency (INEA). Transportministeriets internationale kontor er ansvarlig for danske projekter og kan kontaktes for at sikre projektets match med program, deadlines, øvrig kontakt til INEA m.m.

Beløb & betingelser

De totalte CEF-midler for 2021-2027 udgør 21 milliarder euro, hvoraf 10 milliarder kun er tilgængelige for EU-lande med et bnp under 90% af EU-gennemsnittet.

I sidste periode gjorde følgende betingelser sig gældende:

For puljen Motorways of the Seas:
Implementerbare projekter (works projects) kan modtage op til 30 pct. medfinansiering. Kræver samarbejde mellem enten to core-havne eller en core-havn sammen med en comprehensive-havn i samarbejde med en maritim operatør - begge fra forskellige EU-lande.
Pilot projekter (studies) kan modtage op til 50 pct. medfinansiering. Skal have betydning i regionalt eller mere i EU-sammenhæng.
Bæredygtighedsstudier kan modtage op til 50 pct. medfinansiering. Prioritet af modne undersøgelser.

Eksempler / Cases

Scroll til toppen