Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Transportministeren undtager to a/s-havne fra offentlighedsloven. Danske Havne har i tæt samarbejde med KL arbejdet for, at de havne, hvor havn og kommune har ønsket havnen undtaget, er blevet det efter lovens intention og muligheder. Det betyder ikke, at havnene er ”hemmelige”. Det betyder, at havnene virker inden for den forretningsmæssige ramme, de er tænkt til

En ny offentlighedslov trådte i kraft den 1. januar 2014. Det betyder mere åbenhed og nye administrative krav. Nyt er, at aktieselskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 % af selskabet, er omfattet. Men i loven og i hele diskussionen forud for loven har det været en mulighed at undtage selskaber, der er i konkurrence. Her har primært været tænkt på offentlige selskaber inden for transport.

Danske Havne har sammen med KL arbejdet for, at de havne, hvor havn og ejer har haft et fælles ønske om at få havnen undtaget, er blevet undtaget. Undtagelserne bunder i havnenes forretningsmæssige struktur, deres konkurrencesituation nationalt og internationalt og ikke mindst hensynet til deres kunder. Kunderne skal kunne indlede dialog og forhandling med forventning om, at det bliver i det fortrolige rum, indtil aftaler er klar til offentliggørelse.

Med en ny bekendtgørelse efterkommer transportministeren ønsket fra havne og kommuner og undtager ADP A/S og Grenaa Havn A/S fra offentlighedsloven. Havne har en primær kontaktflade til private virksomheder og erhvervslivet generelt. Derfor har der været et ønske om at fjerne enhver usikkerhed hos samarbejdsparter og kunder om, om forretningsaftaler kan forhandles og indgås i en forventning om fuld fortrolighed. Det kan man naturligvis langt, langt hen ad vejen inden for offentlighedsloven. Med undtagelse fjerner man usikkerhed. Det betyder ikke, at havnene bliver lukket land. Havnene fortæller gerne om deres planer og aktiviteter, og sådan vil det også være fremover. Borgere og samarbejdsparter skal nok få at vide, hvad der sker. Men det er havnen selv, der bestemmer hvornår og hvordan.

Danske Havne har hele tiden været opmærksom på muligheden for at få aktieselskabshavnen undtaget. Danske Havne har også arbejdet for, at selvstyrehavne kan undtages. Selvstyrehavne har længe været omfattet af offentlighedsloven. Men selvstyrehavne har haft en stærk udvikling helt bort fra forvaltning og mod forretning. I lyset af denne udvikling er det også fornuftigt, hvis lovgivningen tilpasser sig de øvrige politiske ønsker og juridiske rammer, man har sat op for netop denne organisationsform. Altså en mulighed for undtagelse. Synspunktet har endnu ikke vundet politisk genklang.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Paragraf tegn.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen