Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Infrastruktur skaber vækst og arbejdspladser. Det gælder også, når Togfonden skal udmøntes. Kan vi flytte noget trafik væk fra vejene, forbedrer vi tilgængeligheden, sikkerheden og klimaet. Ud over timedrift mellem de store byer, bliver der også plads til forbedret samspil mellem havn og bane i Hirtshals. Et ønske, der også har været fremført i Danske Havnes Havnepakke 3

Togfonden er en ambitiøs og flot satsning. Den skal sikre moderne, hurtig og grøn jernbane i Danmark. Tog, der kører hurtigt og præcist er et attraktivt alternativ vil privatbilen. Det betyder mindre trængsel og mindre slid på veje og broer. At der skabes arbejdspladser i forbindelse med virkeliggørelsen er også uomtvisteligt.

Danske Havnes Havnepakke 3 – med ønsker til statslige investeringer i adgangsforhold til havne – indeholder 4 baneprojekter. Et af dem er godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn. Der kan ske en effektiv sammenkobling af skib og bane. Tog er et velegnet alternativ til lang vejtransport af container og førerløse lastbiltrailere.  Det projekt kan med Togfondens mellemkomst nu virkeliggøres.

En godsterminal betyder endnu en transportkorridor gennem Hirtshals Havn. Hirtshals Havn er TEN-T havn og dermed en del af den prioriterede infrastruktur i EU. Terminalen bliver en væsentlig del af Nordic Link, der er forbindelsen mellem Norge og Europa.

Anlægsarbejdet i godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn omfatter etableringen af 650 meter jernbanespor langs det eksisterende spor mod Hirtshals samt en omladeplads på omkring 36.000 kvadratmeter.

Se indholdet i forlig om Togfonden her.
Se Danske Havnes Havnepakke 3 her.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

11 Juli 2013 106.jpg
Kilde: Hirtshals Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen