Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

IMG_1864
På billedet ses, fra venstre, Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, Hans Arne Kristiansen, særlig rådgiver i Danske Havne, Christine Hanefalk, branchechef for Sveriges Hamnar, Annaleena Mäkilä, administrerende direktør i den finske havneorganisation og Bjørn B. Christiansen, direktør i Danske Havne

 

Direktørerne fra havneorganisationerne i Sverige, Norge, Finland og Danmark mødtes i København, fredag den 2. marts, med Danske Havne som vært.

På mødet drøftede havneorganisationerne blandt andet den nye havneforordning, Storbritanniens udtrædelse af EU, revisionen af den danske havnelov etc.

De nordiske lande har en stærk maritim tradition tilfælles, og møderne mellem havneorganisationerne er en mulighed for at styrke det fælles nordiske maritime samarbejde.

”Jeg ser altid frem til de her møder, siger, direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, og fortsætter,  møderne er en god mulighed for at sammenligne situationen i de danske havne med de øvrige havne i norden. Det er en god mulighed for at blive klogere på, hvordan de nordiske havnekolleger arbejder med havnenes rammevilkår nationalt og internationalt og implementerer europæisk lovgivning.

Også den finske havnelov var oppe at vende. Ligesom den danske havnelov i øjeblikket er i gang med en revision, blev havneloven i Finland også revideret i 2015. Her blev de finske havne til aktieselskaber, om den ændring siger Annaleena Mäkilä, administrerende direktør i Finske Havne:

”Fra blot at eksistere på et kort har havnene i høj grad intensiveret deres indsats omkring markedsføring af havnen. Ændringen i havneloven har medført, at der er blevet etableret flere datterselskaber og nye logistikselskaber. Det betyder, at der bliver dannet logistikcentre flere steder i Finland, som ligger uden for havnene. Den nye havnelov har også medført, at havnene er meget aktive omkring den digitale omstilling for at forbedre effektiviteten og mindske omkostningerne i logistikkæden. Havnen i Helsinki har fusioneret med nogle mindre havne, men der er ikke sket nogen større konsolidering blandt havnene som følge af den nye havnelov i Finland”.

Ud over Bjørn B. Christiansen deltog fra de andre havneorganisationer:

Christine Hanefalk, branchechef for Sveriges Hamnar

Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner

Annaleena Mäkilä, administrerende direktør i den finske havneorganisation.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen