Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes indlæg i Altinget Transport

Gitte Lillelund Bech - fotograf Jakob Carlsen.jpg
Kilde: Fotograf Jacob Carlsen

DEBAT: Når EU-Kommissionen godkendes af Europa-Parlamentet, er det afgørende for Danske Havne, at den kommende transportkommissær tager hånd om at sikre ensartede konkurrencevilkår for de europæiske havne. Det skriver Gitte Lillelund Bech, formand for Danske Havne.

Efter nogen uro ser det ud til, at det bliver sloveneren Violeta Bulc, der overtager posten som transportkommissær.

Hun er et totalt ubeskrevet blad, der i mandags var igennem Europa-Parlamentets høring, før den endelige godkendelse senere onsdag. En ting er sikkert: hun har aldrig beskæftiget sig med transportområdet før.

Derfor er det også naturligt at hjælpe hende på vej med en række ønsker til, hvad kommissæren kan kaste sig over umiddelbart efter sin indsættelse.

Citat

“Hvis der ikke er ensartede konkurrencevilkår, vil en europæisk godstransportstrategi med et 20-årigt perspektiv aldrig lykkes.”
—  Gitte Lillelund BechDirektør for Danske Havne

Ensartede konkurrencevilkår
Der skal sikres ensartede konkurrencevilkår mellem de europæiske havne.

I dag er der ikke ”level playing field” mellem de europæiske havne, blandt andet på grund af forskellige fortolkninger af statsstøttereglerne. Transportkommissæren kan derfor som det første tage sin kollega, konkurrencekommissær Margrethe Vestager, i hånden og få afklaret dette.

Overordnet strategi for godstransport
Der skal sikres en overordnet strategi for godstransporten i EU, hvor havnenes naturlige rolle tænkes ind.

Frem mod 2030 skønner blandt andet Lloyds Skibsregister, at gods transporteret på havet vil stige fra 9 milliarder ton i dag til mellem 19 og 24 milliarder ton om året. Godset skal naturligt ind og ud, og her er det vigtigt, at havnene hænger transportmæssigt sammen med baglandet. Her er behov for større fokus. Det var også en af konklusionerne fra det nyligt afholdte Danish Maritime Forum, som kommissæren med fordel kan lade sig inspirere af.

Ens lovgivning i alle lande
Det skal sikres, at implementering af europæisk miljølovgivning finder sted i alle EU-lande samtidigt, således at det ikke er forsinket implementering i enkelte lande, der giver disse landes havne en konkurrencemæssig fordel.

Her forventer Danske Havne, at Violeta Bulc lader sig inspirere af Maros Sefcovic, der egentlig stod til at blive transportkommissær. I sin høring i Europa-Parlamentet gjorde Sefcovic en del ud af at ville sikre, at der ikke er EU-lande, der kan løbe fra deres ansvar med hensyn til at implementere EU-lovgivning.

Danske Havne forventer også, at Violeta Bulc som ny transportkommissær vil holde fokus på, at transportinfrastruktur i EU ikke alene er med fokus på personers frie bevægelighed. Varers frie bevægelighed er en ligeså vigtig del af det indre marked, og det er her, at en overordnet strategi for godstransporten kommer ind i billedet. Danske Havne ønsker derfor langsigtet planlægning.

En ting skal være klart: det skal ske på basis af ensartede konkurrencevilkår for de europæiske havne. Hvis der ikke er ensartede konkurrencevilkår, vil en europæisk godstransportstrategi med et 20-årigt perspektiv aldrig lykkes. Danske Havne ser frem til et konstruktivt samarbejde med den nye transportkommissær Violeta Bulc og håber, at hun vil lytte.

Se indlægget i  Altinget her.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen