Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

4 folketingsmedlemmer i storform deltog i havnekonferencen og diskuterede havnelov, EU-regulering og rammebetingelser for havne. Der var klar opbakning til, at vi sammen skal gøre de danske havne til Europas bedste

Tre vigtige resultatpinde skar igennem til politikerdebatten på Danske Havnes havnekonference i Grenaa.

For det første var der politisk enighed om, at alle havne bør have adgang til at låne i KommuneKredit. Men kommunale aktieselskabshavne må ikke, og det vil politikerne se på. Andreas Steenberg (R) noterede ”Det virker ikke rimeligt. Vi må se på lige lånemuligheder for alle havne.”

For det andet var der opbakning til, at havnene skal kunne drive forretning og samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Kristian Pihl Lorentzen (V) sagde: ”Det giver ikke mening, at havne kan operere i udlandet, men ikke på tværs af kommunegrænser.” Overimplementering af EU-regler blev fremhævet som problematisk for danske havnes målsætning om at blive Europas bedste havne. Transportordføreren nævnte bl.a. ISPS reglerne som et tydeligt eksempel på denne iver fra de danske myndigheders side. Kim Christiansen (DF) nævnte, at der må være grænser for, hvor megen overimplementering af EU-regler havnene skal underlægges.

Sidste vigtige resultat – Danske Havnes forslag til vej- og baneprojekter i 20 havne, Havnepakke 3. Ligesom transportminister Magnus Heunicke takkede for havnepakkerne – kvitterede også ordførerne for Havnepakke 3. Der er afsat midler, som snart vil kunne fordeles. De mange projekter blev rost af politikerne, fordi de skaber vækst og job.

Formand for Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg Karin Gaardsted (A) rundede af – ”Havnene er vækstmotorer i hele landet. Havnene handler, selv når det er svært, så de gør klar til næste eventyr, der kommer på deres havne.”

I debatten deltog:
Karin Gaardsted, Socialdemokratiet
Kim Christiansen, Dansk Folkeparti
Kristian Pihl Lorentzen, Venstre
Andreas Steenberg, Radikale

Transportordførerdebat 3.4.14.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen