Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ADP

En transportbranche i hastig vækst kalder på veluddannet arbejdskraft. Ny samarbejdsaftale skal imødekomme behovet og gøre Fredericia til centrum for uddannelse indenfor transport og logistik.

ADPDer er kraftig vækst i transport- og logistikbranchen i Fredericia, som i dag er et vigtigt knudepunkt på tværs af søfart, jernbane og vej. Det betyder, at der i de kommende år bliver behov for mange flere medarbejdere med uddannelser indenfor området. Derfor er Fredericia Kommune gået sammen med uddannelsesinstitutionerne IBC, EUC Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt om en samarbejdsaftale, der skal udvikle nye og eksisterende uddannelser og sikre et samlet overblik og markedsføring af tilbuddene.

 

”Vi har set en imponerende vækst i transport- og logistikbranchen i Fredericia over de seneste år. Den udvikling skal understøttes ved at satse på uddannelse, så de ledige kommer ind på arbejdsmarkedet. Vi har brug for dem alle,” siger borgmester Jacob Bjerregaard.

 

I første omgang fokuserer samarbejdet på efteruddannelse indenfor transport- og logistikområdet.

På sigt er målet, at Fredericia med sin centrale placering bliver Danmarks centrum for transport- og logistikuddannelser, og bliver i stand til at tiltrække studerende og kursister fra hele Danmark. Det glæder formand for Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen.

 

”I Uddannelsesudvalget arbejder vi målrettet på at udvikle Fredericia som uddannelsesby, og vi har et klart mål om at kunne udbyde uddannelser og efteruddannelser på alle niveauer. Vi er i tæt dialog med erhvervslivet, så vi kan matche deres behov for arbejdskraft. På den måde kan vi understøtte virksomhederne og samtidig skabe attraktive uddannelser i Fredericia”, siger Pernelle Jensen.

 

Udover at samle og markedsføre de mange eksisterende uddannelsestilbud i Fredericia vil fokus være at skabe nye uddannelsesmuligheder.

 

”IBC ønsker at bidrage aktivt til målsætningen om at sikre veluddannet arbejdskraft indenfor et vigtigt vækstområde som transport og logistik. Derfor hilser vi samarbejdsaftalen velkommen som en chance for at bringe relevante aktører sammen i en proces med mange muligheder. Selvom det primære fokus i første omgang vil være på kursus  og erhvervsuddannelser, er der også spændende perspektiver indenfor de erhvervsgymnasiale uddannelser, hvor vi i forvejen har et godt samarbejde med EUC”, siger Jakob Lund, campuschef hos IBC.

 

Hos EUC Lillebælt er de allerede godt i gang med at udbygge tilbuddene til dem, der vil uddanne sig indenfor transport og logistik. I dag udbyder EUC Lillebælt allerede uddannelser inden for transport, lager og logistik, og sidste år blev togklargøringsuddannelsen og lufthavnsuddannelsen tilføjet det i forvejen store udbud.

 

”Hos EUC Lillebælt ser vi et stort potentiale i transport- og logistikområdet, og den synergi vi har med udviklingen i branchen her i Fredericia. Samarbejdet gør det muligt at tilpasse vores udbud af uddannelser til de områder, som vores lokale virksomheder efterspørger. Det er en kæmpe fordel for både virksomheder og studerende”, siger uddannelseschef hos EUC Lillebælt Hugo Brund Nielsen.

 

Erhvervskademi Lillebælt udbyder en lang række erhvervsrettede efteruddannelser og grunduddannelser, blandt andet logistikøkonom, som retter sig mod transport- og logistikbranchen.

 

”Det er Erhvervsakademiet Lillebælts formål at dække uddannelsesbehovene i vores område. Med den udvikling der er og har været i Fredericia på transport- og logistik-området, er det naturligvis særdeles attraktivt at deltage i samarbejdet. Vi glæder os til at udforske mulighederne i tæt samarbejde med områdets øvrige uddannelsesinstitutioner for at sikre et godt og væsentligt tilbud til branchen – og Fredericia og Fredericias virksomheder helt generelt.”, siger Birger Brandt, uddannelseschef hos Erhvervsakademi Lillebælt.

 

Samarbejdspartnerne er enige om at ansætte en fælles projektleder, der skal hjælpe med at løbe projektet i gang. Derudover bliver der oprettet en projektstyregruppe, hvor LO Fredericia og Business Fredericia også deltager. Derudover støtter en række branceorganisationer op omkring samarbejdsaftalen, og der skal løbende arbejdes på at inddrage flere samarbejdspartnere og organisationer. Blandt underskriverne af aftalen er Taulov Transportcenter, Speditørforeningen Lillebælt, DTL Danske Vognmænd og Syddansk Logistikforum.

Kontaktinformation

Jacob Bjerregaard, borgmester, 22107100, jacob.bjerregaard@fredericia.dk

Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget, 25470857, pernelle.jensen@fredericia.dk

Hugo Brund Nielsen, uddannelseschef EUC Lillebælt, 20749150, hbn@eucl.dk

Birger Brandt, uddannelseschef, Erhvervsakademi Lillbælt, 29448675, bibr@eal.dk

Jakob Lund, campuschef, IBC International Business College, 25284200, jalu@ibc.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen