Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Sediment Rohde Nielsen

Danske Havne ønsker en bred vifte af muligheder i forhold til sedimenthåndtering. En ny bekendtgørelse om by-pass og nyttiggørelse er et skridt på vejen. Men det er vigtigt, at håndteringen ikke presses ind i et hierarki, hvor der ikke tages de nødvendige hensyn til teknik og økonomi hos havne.

Danske havne oprenser og vedligeholder sejlløb og havnebassiner og løser en stor infrastruktur-opgave. En opgave, som Danske Havne mener, at staten burde tage større ansvar og del i. En op-gave, hvor staten kan bidrage med regler, der kan omsættes til praksis. Danske Havne ønsker en bred vifte af muligheder i forhold til sedimentet. En ny bekendtgørelse om by-pass og nyttiggørel-se er et skridt på vejen. Men det er vigtigt, at håndteringen ikke presses ind i et hierarki, hvor der ikke tages de nødvendige hensyn til teknik og økonomi hos havne.

Det er vigtigt, at der med regler og tiltag også skaffes sikkerhed for, at det har en miljømæssig effekt, der står mål med de økonomiske og tekniske muligheder og krav. Det gælder, hvad enten der tales om by-pass og nyttiggørelse eller om vandplaner. Hvis du har lyst til at se mere, har Danske Havne afgivet høringssvar om begge aspekter, der kan berøre den fremtidige sedimenthåndtering. Høringssvarene findes på Danske Havnes webside – nyttiggørelse her og vandplanerher.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Sediment Rohde Nielsen.jpg
Kilde: Rohde Nielsen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen