Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

skagen

Status på havneudvidelsen

20. NOVEMBER 2019

Uddybning af bassiner, indpumpning af sand og opbygning af moler er i fuld gang. Der er nu uddybet 765.000 m3 sand og tilført 100.000 tons sten.

På Skagen Havns hjemmeside kan du på billeder og video se oktobers arbejde på havneudvidelsen. Der er fortsat fuld gang i uddybningen og indpumpning af sand. Der er nu uddybet 765.000 m3 sand og tilført 100.000 tons sten fra henholdsvis Sverige og Norge. Der begynder at blive lavvande i konstruktionsområdet og land skyder op.

Der er blevet lagt udløbsledning af kølevand fra FF Skagen, som løber under det nye havneareal.

Der er fortsat løbende leverancer af sten fra forskellige skibe og pramme til opbygning af stenkastninger og moler. I de kommende uger starter ramning af de nye kajer og opbygning af det yderste, nordlige molehoved, hvortil der bliver offentlig adgang, når konstruktionsarbejdet er færdiggjort.

Det kritiske arbejde går planmæssigt, men på enkelte områder er arbejdet en smule efter tidsplanen, som dog forventes at kunne indhentes over den kommende tid.

Status for oktober:

 • Indpumpning af sand bag kaj 7 er færdiggjort
 • 765.000 m3 sand og 100.000 tons sten er indbygget
 • Forankring af kaj 7 er færdiggjort
 • Udlægning af udløbsledning fra FF Skagen
 • Uddybning/indbygning pågår, “Mjølner R” er ankommet til projektet
 • Etablering af stenkastning, runding af den nye stenkastning.

Se statusvideo fra oktober måned her

Se billeder fra oktober her

Fakta om havneudvidelsen

 • 190.000 m2 nyt landareal – heraf 155.000 m2 til udlejning.
 • 1050 meter ny kaj.
 • Vanddybde 10-13 meter ved kaj.
 • Større vanddybde i indsejlingen (vanddybde øges fra 12 til 16 meter.)
 • Større vanddybde ved krydstogtskajen (vanddybden øges fra 11 til 12,5 meter.)
 • Væsentligt forbedret besejlingsforhold til Østhavnen (bredere indsejling.)
 • FF Skagen A/S har sikret sig 60.000 m2 til etablering af bl.a. lagerhaller og containerterminal.
 • Pelagia AS har sikret sig 38.000 m2 til at etablere en fiskeindustri med forarbejdning af pelagiske fiskearter.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen