Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Foto: Kolding Havn
Foto: Kolding Havn

Selvom vores sektor har været ramt af Corona-krisen, er der alligevel sket meget på de enkelte havne.

Esbjerg havn har brugt 2020 på at komme godt på vej i arbejdet med at blive en klimaneutral havn. Havnen har indgået et unikt partnerskab med teknologivirksomheden Honeywell, og i fællesskab er man gået i gang med en systematisk daglig måling og styring af energiforbrug i alle dele af havnen og hos havnens brugere. Spændende er det også med planer om en stor havneudvidelse, der skal gøre Esbjerg Havn klar til den vækst, som der forudses fra 2023 og fremover. Planerne drejer sig bl.a. om udvidelse med yderligere 1,3 millioner kvadratmeter, og derfor er havnen gået ind i næste fase af planlægningen, der omhandler de strategiske diskussioner med virksomhederne på havnen.

I Grenaa Havn har de arbejdet videre med den udvikling, der påbegyndte i 2018, hvor havnen etablerede den første multiplads – og i sommeren 2020 udvidede havnen multipladsens areal til det dobbelte. Multipladsen har en særledes attraktiv beliggenhed tæt ved kajen og i Grenaa har man oplevet stor efterspørgsel på lagerplads og arealer netop her. Derfor er det positivt, at havnens bulk-kunder nu kan benytte sig af de ekstra 20.000 m2.

Aarhus Havn har bygget en splinterny færgeterminal og havnen har samtidig opgraderet Østhavnsvej til to spor. Det betyder, at der nu er god plads til både last- og personbiler på havnen. Både terminalen og den opgraderede adgangsvej stod klar i november og vil fremover håndtere de ca. 1,5 mio. bilister og ca. 3 mio. passagerer, der årligt sejler med Molslinjen mellem Aarhus Havn og Odden. Udover at den nye terminal er en fordel for de last- og personbiler, der kører på havnen, er det også en fordel for hele den trafikale situation i bymidten, som nu aflastes.

I Vordingborg har havnen siden 2015 fordoblet både areal og godsomsætning, og det er havnens ambition, at begge dele endnu en gang fordobles i de kommende år. I forbindelse med havneudvidelserne er Vordingborg Havn i 2020 blevet en del af et stort EU-forskningsprojekt, der skal løbe over de næste tre år. Projektet skal fokusere på EU’s ønske om at flytte gods væk fra Europas veje ved at optimere transporten af gods via Europas indre vandveje og projektet vil bl.a. se på, hvordan fremtidens autonome skibe kan håndteres. Vordingborg Havn vil i den del projektet få en vigtig rolle som testhavn.

2020 blev også året, hvor ADP færdiggjorde første del af Taulov Dry Port, som de har opført og finansieret i samarbejde med PFA. Det betyder, at det inden længe bliver muligt at åbne et af Danmarks største transport- og logistikcentre med placering centralt i Trekantområdet. Byggeriet er på i alt 60.000 m2 lager- og logistikbyggeri fordelt på 3 kæmpemæssige bygninger, hvoraf de første 24 lagerenheder på i alt 49.300 m2 står klar til indflytning fra 1. januar 2021.

Aalborg Havn skiftede i starten af 2020 navn til Port of Aalborg. Navneforandringen markerede startskuddet på en ny 10-års plan med ambitionen om at fordoble havnens omsætning, investere 2 milliarder kroner samt ikke mindst tiltrække 10-15 store virksomheder, der overvejende skal findes uden for landets grænser. Herudover har Port of Aalborg en ambition om at blive samlingspunkt for grønne investeringer og test af bæredygtige løsninger. Gennem testplatformen Green Hub Denmark går en række af Nordjyllands mest markante offentlige og private aktører, herunder Port of Aalborg, forrest i udviklingen af fremtidens grønne løsninger.

På Lindø Port of Odense er den 400.000 m2 store havneudvidelse færdiggjort ultimo 2020. Det giver mulighed for, at Lindø kan tage imod yderligere nye projekter på optimale rammer for fremtidens grønne omstilling på energiområdet. Havneudvidelsen er en del af en større udviklingsfase for LINDØ port of ODENSE, hvor der satses på offshore vinindustrien og den grønne omstilling.

I sensommeren 2020 blev Hanstholm Havn færdig med en 600 millioner kroner stor havneudvidelse, og havnen er nu på vej ind i en ny vækstfase, hvor de vil fokusere på at udbygge det nye baglandsareal og tiltrække nye virksomheder til havnen.

I Kalundborg er man påbegyndt reparationerne af de knækkede ankerstænger på det nye havneområde ‘Ny Vesthavn’. Voldgiftsnævnet for Bygge & Anlæg arbejder stadig på den syn-og skønssag, som havnen har oprettet – men det trækker ud, og derfor er Kalundborg Havn gået i gang med reparationen inden afgørelsen. Det nye havneområde omfatter bl.a. en udvidelse af havnens arealer med 600.000 m2, hvilket betyder, at havnekapaciteten øges betragteligt.

Det seneste års tid har Thyborøn Havn haft fokus på at fastholde og udbygge en stigende godsmængde. Tidligere lå den vestjyske havn på omkring en million ton gods årligt, men i 2020 har havnen formået at stabilisere sig i nærheden af 1,7 millioner ton, hvilket primært har været drevet af sten og grus. Tidligere blev meget af denne type gods kørt videre med lastbiler, men billedet er vendt, og langt mere bliver nu sejlet væk. Det er selfølgelig positivt for forretningen, men også for ambitionen om at flytte mere gods fra vej til sø. Udviklingen i Thyborøn viser, at der tydeligt er potentiale for at havnene kan skabe mere klimavenlig transport. 2020 blev også året, hvor Thyborøn Havn blev kronet med hele tre ISO-certificeringer på en gang. Det gjorde de som følge af en ihærdig indsats med at højne arbejdet med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Et stort arbejde, som ifølge havnen allerede har givet mærkbare og positive forandringer. 

I september var Hirtshals Havn vært for medlem af Europa-Parlamentet og vicepræsident for Europa-Parlamentets fiskeriudvalg, Søren Gade, der var på besøg i havnen for bl.a. at drøfte de udfordringer, det vestjyske fiskerierhverv fortsat står overfor i forbindelse med Brexitforhandlingerne og de potentielle konsekvenser, et hårdt Brexit kan medføre. I samme stil skulle Hirtshals have været vært for et ministerbesøg 14. december, hvor de fem vestjyske fiskerikommuner havde inviteret den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn og Erhvervsminister Simon Kollerup på besøg. På besøget skulle de ligeledes have drøftet Brexitforhandlingerne og alternative muligheder for vækstfremme på vestkysten. Besøget blev desværre aflyst som følge af de nyeste Coronarestriktioner.

For Kolding Havn har det været et år, hvor debatten vedr. brugen af erhvervshavnens arealer bølgede frem og tilbage, og i november blev der efter længere forhandlinger indgået en aftale mellem havn og by. Debatten har kørt i et år, hvor Kolding Havn lagde godt fra start med 7 % større godsmængde i første halvår af 2020. Det er særligt vækst i byggebranchen og fortsat stabil levering til landbruget, som bidrager til resultatet.

I Næstved Havn er man i øjeblikket i gang med en udvidelse, der bl.a. indbefatter en lagerhal til træpiller og nedrivning af et pakhus. Udvidelsen sker på trods af at Næstveds borgmester i sommers udtalte, at den aftalte udflytning af havnen, der skal rykke erhvervshavnen ud af byens centrum, var for omkostningstung, og at en lukning af havnen burde overvejes som alternativ.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen