Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Mangel på fælles retningslinjer for statsstøtte skævvrider konkurrence mellem EU-havne

Det er en offentlig hemmelighed, at fortolkningen af statsstøtteregler i forhold til havne varierer fra medlemsland til medlemsland. Derfor har Europa-Kommissionen ikke haft held med at udvikle fælles retningslinjer. Det var ellers målet i 1990’erne og igen udmeldt som mål tilbage i 2008. Det bliver heller ikke den nuværende Kommission, der indfrier dette mål.

Europa-Parlamentet har lagt pres på Kommissionen efter, at en analyse viste, at konkurrencen blandt EU’s havne er skæv pga. manglende retningslinjer, hvor nogle lande støtter projekter, som ikke kan støttes i andre lande eller projekter, der kan støttes af EU, men ikke nationalt.

Danske Havne anbefaler, at medlemsstater bør kunne finansiere infrastruktur i havne som del af den nationale økonomiske politik. Et eksempel er investering i energieffektiv godstransport og sikre bedre sammenhæng mellem vej, bane og sø. Hvis brugen af infrastrukturen langt overvejende er ikke-kommerciel, fx adgang til og fra havne fra søen og landside, vil finansieringen falde uden for statsstøttereglerne. Fokus bør med andre ord fortsat være på værdien for den brede offentlighed.

Retningslinjer for statsstøtte til lufthavne er netop blevet vedtaget. Kommissionen så gerne, at havne fik samme regler. Det ville være nemt for lovgiverne. Danske Havne mener, at regler for lufthavne ikke kan overføres rent til at omfatte havne. Dels pga. særlige ejerformer, hvor mange lufthavne er ejet af bl.a. investeringsfonde og at baner til takeoff og landing ikke kan sidestilles med havnes arealanvendelse.
Havnes diversitet er væsentligt anderledes end tilfældet i lufthavne. Lufthavne er kommercielt drevne enheder. Havne bringer mennesker fra shipping og den maritime klynge sammen og skaber værdi i rollen som match maker og facilitator.

Statsstøttereglerne har netop været i høring i forbindelse med Kommissionens modernisering af reglerne. Læs Danske Havnes høringssvar her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Pengestrøm.jpg
Kilde: Europa-Kommissionen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen