Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Horsens

Det kræver en udvidelse af Horsens Erhvervshavn, hvis målet om stigende vækst de kommende år skal indfries, mener havnedirektør Claus Holm Christensen.

Horsens: Står det til Horsens Erhvervshavn, skal den erhvervsmæssige del af havnen brede sig på sydkajen mod øst.

Ønsket kommer på baggrund af en målsætning om at øge erhvervshavnens godsomsætning de kommende år.

Sidste år satte Horsens Erhvervshavn rekord, da der i alt blev lastet 831.000 ton gods. Det var en stigning på 57.000 ton i forhold til 2015, og erhvervshavnens mål er endnu højere. Den håber på en årlig vækst på 100.000 ton frem mod 2020.

Kunderne har gang i hjulene

Med forventninger om en stigning i godsmængden kræver det, at erhvervshavnen øger kapaciteten, fortæller havnedirektør Claus Holm Christensen. Horsens Kommune har sat gang i boligplaner på Havnetrekanten og langs nordsiden af havnen, og det koster plads for erhvervskunderne.

– Hvis vi skal bevare væksten og omsætning, skal vi have noget erstatningsplads for den plads, vi har måttet afgive. Når man kigger på den store masterplan, hvor der er planer om at udvide endnu mere i 2030, skal vi allerede nu udvikle arealer, der skal kompensere for det, siger havnedirektøren.

Også havnens kunder har givet udtryk for, at en udvidelse vil være positiv.

– Der er ingen tvivl om, at virksomhederne i nærheden har godt gang i hjulene, og det smitter af på os. Kunderne efterspørger mere plads, og det har vi også behov for at få, siger Claus Holm Christensen.

Ud i fjorden eller ind i åen

Havnedirektøren ser to muligheder for at udvide arealet på erhvervshavnen.

– Enten skal vi ud i fjorden eller ind i Bygholm Å. Det sådan nogle ting, en vvm-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet, red.) skal se på, men der er ingen tvivl om, at det er bedst for os at komme ud i fjorden. Planerne har hver sine fordele og ulemper, men den første løsning kan give kajplads, og det ligger tættere på sejlrenden. Det er alt andet logistisk bedre, siger Claus Holm Christensen.

Havnedirektøren understreger dog, at der ikke er noget, der er besluttet endnu, og at der stadig er mange brikker, der skal falde på plads, inden en færdig udvidelsesplan ligger klar.

– Vi er ikke ret langt i planlægningen. Vi er på tegnebrætsstadiet, hvor vi kigger på, hvilke muligheder vi har, og vi skal have lavet økonomiske udregninger. Vi arbejder med det i bestyrelsen, som man gør i enhver anden virksomhed, siger han.

Kan betyde flere arbejdspladser

Horsens Erhvervshavn tegner sig for otte medarbejdere, og det forventer Claus Holm Christensen ikke, at en eventuel udvidelse ændrer på.

Til gengæld har han tiltro til, at havnens kunder får lejlighed til at ansætte flere, så fremt der bliver tale om en udvidelse af havnen.

– Der kommer en oplandsanalyse inden for en måneds tid, hvor man vil kunne se havnens betydning for lokalområdet. Det, at vi har en havn, gør, at det er med til at flytte gods fra landevejen og over på skib. Det er med til at påvirker trafikken i positiv retning, siger Claus Holm Christensen.

Ved spørgsmål, kontakt havnedirektør, Claus Holm på choc@horsens.dk

Læs hele nyheden på Aarhus Stiftstidende, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen