Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Skib forlader vejle havn

Inden for fremtidens klimaudfordringer er Vejle særligt udsat. Vejle er udpeget som ét af 10 områder i Danmark som er mest i fare for at blive oversvømmet.

vejle havn
Vejle Havn går foran i klimasikringen. Sammen med kommunen og Rockefeller Fonden laver havnen en strategi for fremtidens oversvømmelser

Inden for fremtidens klimaudfordringer er Vejle særligt udsat. Vejle er udpeget som ét af 10 områder i Danmark som er mest i fare for at blive oversvømmet. I de løsningsforslag, der er i spil skal Vejle Havn og dens kunder medtænkes. Vejle Havn og dens kunder har investeret i fremtiden og skaber vækst og udvikling – derfor skal en fremtidig løsning for klimasikring medtænke havnen og dens kunder.

Vejle er én af 100 byer i verden, og eneste by i Skandinavien, som gennem projekt ’100 Resilient Cities’ skal blive bedre rustet til at håndtere fremtidens udfordringer. Vejle skal blandt andet håndtere urbanisering, smart infrastruktur, tilpasning til skiftende industrier, social sammenhængskraft samt klima.

”Det er vigtigt, at vi ser muligheder frem for udfordringer, siger klimakoordinator i Vejle Kommune”, Ulla Pia Geertsen og fortsætter, ”vi har i Vejle de senere år arbejdet med, hvordan vi kan stormflodssikre byen. For os er det vigtigt, at fremtidens klimasikring også tænker byudvikling og sammenspil mellem by og havn ind i en kommende løsning.”

Vejle er udfordret af oversvømmelse fra både Vejle Ådal samt Vejle Fjord. Den grundlæggende løsning er at dæmme vandet ude. Her arbejdes der ud fra tre principper (idéforslag) til at holde vandet ude af byen og hele havnen, at sikre by og havn ved kajkanten, eller kun at sikre byen ved at etablere sikring på land i ved byen

”Jeg mener kun, at der er to løsninger, som er relevante, siger Knud Vang Nielsen, havnedirektør i Vejle Havn, ambitionsniveauet bør være at sikre byens og havnens virksomheder mod oversvømmelse. 2 af de foreslåede løsninger sikrer havnens virksomheder. Virksomhederne på havnen har foretaget investeringer for mange hundrede mio. kroner, som skal sikres mod vandmasserne.”

”Vejle havn og dens kunder skaber arbejdspladser og vækst i kommunen, og derfor skal vi naturligvis medtænkes i den kommende klimaløsning”, afslutter Knud Vang Nielsen.

Vejle Kommunes klimasikring er i øjeblikket på visionsstadiet. En fremtidig løsning ventes at koste omkring 2-300 mio. kroner afhængig af den valgte løsningsmodel. Den færdige plan skal være klar i 2021.

Se mere om Vejle Havn her: http://vejleport.dk/

For mere information, kontakt havnedirektør i Vejle Havn, Knud Vang Nielsen, på knud@vejleport.dk eller kommunkationskonsulent i Danske Havne, Jonatan Sandager Hansen, på 2822 8214 eller jsh@danskehavne.dk

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen