Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

vejle havn
vejle havn
Vejle Havn har den 2. jaunar fået Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ord på, at havnen handlede i overensstemmelse med loven, da havnen selv hentede sin egen nyindkøbte pram.

Danske Rederier har klaget over, at Vejle Havn har anvendt sin egen slæbebåd til at hente en nyindkøbt mudderpram.

Som et svar til Folketingets Transportudvalg har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretaget en afgørelse, hvor det er gjort klart, at Vejle Havn handlede i overensstemmelse med loven da havnen hentede en pram hjem fra Holland.

I august 2017 købte Vejle Havn en mudderpram i Holland. I forbindelse med købet sejler havnens egen slæbebåd til Holland for at bugsere prammen tilbage til Vejle Havn, hvor den skal bruges i forbindelse med oprensningen af Vejle Havn.

Direktøren i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, glæder sig over, at Trafikstyrelsen er kommet til den konklusion, at Vejle Havn ikke overtræder reglerne i havneloven ved selv at hente en pram i Holland med deres egen slæbebåd. Prammen er indkøbt til havnens oprensningsaktiviteter, og skal således ikke betjene kunder, men er til havnens eget brug.

Afgørelsen illustrerer, hvorfor der er så stærkt brug for en modernisering af havneloven, og Bjørn B. Christiansen ser derfor frem til, at havnelovsudvalget snarest kan færdiggøre anbefalinger for den fremtidige havnelovgivning.

Jeg ser frem til, at vi med den nye havnelov skaber klare retningslinjer og derved kommer den negative klagekultur i havnesektoren til livs, så havnene og deres brugere igen kan fokusere at på skabe vækst og udvikling til gavn for alle parter, siger Bjørn B. Christiansen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggjorde sin afgørelse den 2. januar i et svar til havnedirektør i Vejle Havn Knud Vang Nielsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse kan læses i sin helhed her.

For mere information, kontakt direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen på 2537 0364 eller på bbc@danskehavne.dk

Se flere nyheder på fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen