Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn B. Christiansen

Bjørn B. Christiansen
Kilde: Fotograf Peter Eilertsen

 

Bjørn B. Christiansen havde første arbejdsdag som direktør for Danske Havne den 2. maj 2016. Hvad er det ved havne og Danske Havne, du søger?

Det er en spændende omstillingsproces, som havnene er igennem i disse år. Det er kombinationen af rollen som vigtig samfundsmæssig infrastruktur for trafik, gods og fisk, nøglerollen inden for den grønne omstilling og trængslen på vejnettet samt de erhvervsmæssige muligheder for vækst i hele Danmark, der for alvor gør det her interessant, siger Bjørn B. Christiansen.

Det er derfor ikke alene en spændende opgave, vi står overfor. Den er også vigtig.

Det handler om, at vi bliver i stand til at udnytte de erhvervsmæssige muligheder, der ligger i havnene. Det bliver derfor en hovedopgave for mig ”at sætte strøm” til den igangværende proces hen mod øget kommerciel tænkning samt identificere og udvikle de markedsmæssige potentialer i havnene.

Har du allerede nu en vision for, i hvilken retning Danske Havne skal?

Det handler om, at havnene meningsfuldt bliver i stand til at bidrage til at udfylde én eller flere af de tre nøgleroller.

Det handler derfor om at få skabt de rette rammebetingelser og vilkår for erhvervshavnene samt understøtte den proces, havnene selv har længe været i gang med mod øget konsolidering, specialisering samt professionalisering.

Det er helt centralt, hvis vi skal udfolde de erhvervsmæssige potentialer og realisere ambitionen om at blive Europas bedste havne.

Tempoet rundt omkring i havnene er meget forskellige, men her må vi huske på, at  forudsætninger og ambitioner også er meget forskellige. Det skal vi respektere, siger Bjørn B. Christiansen.

Det er suverænt den enkelte havn og dens ejere, der afgør tempo og retning – og der findes ikke én løsning, der passer til alle havne.

Men jeg tror alle erkender, at nul-handlingen ikke er en mulighed.

Du er erfaren erhvervslobbyist og har som politisk direktør også beskæftiget dig med interessevaretagelse i bl.a. brancheorganisationen, BYG (nu Dansk Byggeri). Har du en umiddelbar vurdering af, hvordan havne placerer sig i debatten? Er havnene synlige lokalt og nationalt i forhold til havnenes rolle som vækst- og beskæftigelsesmotorer?

Ja, der er en almindelig bred anerkendelse af havnenes nøglerolle i transportkæden, men også rollen som den regionale vækstmotor er ved at lejre sig i takt med de politiske ambitioner om vækst i hele Danmark. Hvis man mener det seriøst med vækst i hele Danmark, så er havnene en fantastisk platform at tage sit afsæt i.

Jeg kan næsten ikke finde noget bedre sted at tage afsæt end havnen for at skabe vækst i hele Danmark.

Danske Havne har tidligere talt om, at de danske havne skal være Europas bedste? Er der noget om snakken?

Visionen blev formuleret tilbage i 2014. For at mig at se, gælder det om at få identificeret og fjernet de rammer, der sætter stopklodser for den vision.  Det er vores opgave at gribe den ”positive politiske bold” og levere de nødvendige forslag til ændringer i f.eks. havneloven. Men vi skal hele tiden huske på, at politikerne jo kun er den ene side af mønten. Havnene selv udgør den anden side. Øget konkurrencekraft er et resultat af begge sider af mønten, siger Bjørn B. Christiansen.

Så ja, jeg er meget optimistisk på havnenes vegne. Havnene er i fuld gang med processen, og netop havnes omstilling og udvikling var jo et af de vigtige temaer på vores netop velbesøgte og veltilrettelagte Havnekonference. Jeg mødte rigtig mange af Danske Havnes medlemmer og oplevede et ægte engagement i opgaven.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Den sidste havn, jeg har været i, var Aarhus Havn. Jeg var nede at se Dokk1 for et par uger siden. Jeg var lidt spændt på at se, hvordan de havde løst sammenbindingen med åen og Europaplads. Men jeg synes det er meget vellykket. Og erhvervsmæssigt er Aarhus Havn et godt eksempel på, at by og erhverv kan leve side om side. Man kan stå inde i byen og se ud over containerhavnen – det er ret fantastisk, slutter Bjørn B. Christiansen.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen