Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

havvindmøller

Regeringen præsenterede den 26. april; et energiudspil, der skal gøre energien grønnere og billigere. I dag den 30. april, præsenterer regeringen udspillet for Folketingets partier med henblik på at indgå et egentligt energiforlig.

Vindmøllerne i det der skal blive verdens største havvindmøllepark skal være 250 meter høje fra havoverflade til vingespids. Det er på højde med Storebæltsbroen.

I regeringens energiudspil lægges der op til, at Danmark skal etablere en ny havvindmøllepark med en kapacitet på 800 MW. Vindmølleparken kommer dermed til at blive verdens største. Regeringen forventer, at etableringen af vindmølleparken kommer til skabe omkring 8.200 årsværk. Når vindmølleparken står færdig forventes det yderligere, at der bliver skabt grøn strøm til mindst 800.000 husstande.

Derudover indeholder regeringens energiudspil en screening af de danske farvande med henblik på at udpege lokaliteter til havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 10 GW.

Mange danske havne spiller en stor rolle i, at Danmark er en førende nation i forhold til havvindmøller. De danske havne byder sig til som udskibningshavne, installationshavne, servicehavne samt havne, hvor der samles komponenter i forbindelse med havvindmølleparker i de europæiske farvande.

Derfor er regeringens ambitioner på havvind-området også velmodtaget i Danske Havne. 8.200 årsværk alene med etableringen af 800 MW og dertil også en screening af de danske farvande med henblik på at etablere havvindmøller med en samlet kapacitet på 10 GW vil være med til at skabe mange arbejdspladsers i de danske havne og i det opland, som knytter sig til havnene. Derudover vil regeringens ambitioner også være med til at bidrage til den styrkeposition, som Danmark og de danske havne besidder allerede i dag.

Fakta om energiudspillet

  • 1. Energiudspillet leverer på regeringens målsætning om mindst 50 pct. vedvarende
  • energi i 2030
  • 2. Prioriteringer for et grønt og mere effektivt energi-system
  • 3. Regeringen vil bygge danmarkshistoriens største havvindmøllepark
  • 4. Lavere elafgifter der gør det billigere at være dansker
  • 5. Regeringen sætter ny kurs for fjernvarmesektoren
  • 6. Virkning for familityper
  • 7. Regeringen vil sikre energiforskningen frem til 2030
  • 8. De næste skridt i Danmarks grønne omstilling
  • 9. Regeringen vil afsætte 4,2 mia. kr. til produktion af mere grøn strøm
  • 10. Danmarks energisystem er i front internationalt
  • 11. Regeringen vil gøre Danmark til frontløber på energieksport
  • 12. Regeringen vil sikre fortsat udbygning af biogas
  • 13. Regeringen afsætter 400 mio. kr. årligt til ny energispareindsats
  • 14. Lavere elvarmeafgift
  • 15. Lempelse af den almindelige elafgift
  • 16. Lempelse af elafgiften for visse liberale erhverv
  • 17. Bedre udnyttelse af overskudsvarme
  • 18. Fordelingsvirkninger

Læs energiudspillet fra regeringen her

Læs faktaark om energiudspillet her

For mere information, kontakt kommunikationskonsulent i Danske Havne, Jonatan Sandager Hansen, på 28228214 eller på jsh@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen