Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DH-285

Logo EU-Kommissionen

EU Kommissionen har vurderet, at skattefritagelser for havne i Frankrig og Belgien er i strid med statsstøttereglerne og kræver dem bragt til ophør fra den 1. januar 2018. Det oplyser Kommission i en pressemeddelelse fra den 27. juli 2017.

 

Selve afgørelsen er endnu ikke offentligt tilgængelig, hvorfor Danske Havne endnu ikke er bekendt med de nærmere præmisser for afgørelsen. Det fremgår dog af pressemeddelelsen og andre internationale kilder, at Kommissionen har vurderet, at skattefritagelsen er baseret på ikke objektivt begrundede undtagelser fra de almindeligt gældende skattebestemmelser og, at de begunstiger visse havne frem for andre. Skattefritagelsen antages derfor at kunne indebære konkurrenceforvridning.

 

De danske skattebestemmelser for havne synes at adskille sig fra de franske og belgiske. Dels gælder de danske skatteregler for alle havne i Danmark, dels er andre infrastrukturfaciliteter, så som eksempelvis lufthavne, underlagt de samme skatteregler som havnene. Endvidere gælder de almindelige skattebestemmelser for danske havnes umiddelbare markedsrettede aktiviteter.

 

Med forbehold for manglende indsigt i Kommissionsafgørelsens nærmere præmisser er det ikke vores opfattelse, at der kan drages en direkte parallel mellem Kommissions afgørelse og de danske skattebestemmelser siger Hans Arne Kristiansen, særlig rådgiver i Danske Havne.

 

I relation til den forestående revision af havneloven stræber Danske Havne efter en klar opdeling mellem infrastrukturaktiviteter og havnetjenester for at undgå konkurrenceforstyrrende anvendelse af offentlige midler i det konkurrenceudsatte marked. Bestræbelserne sigter bl.a. på opretholdelse af de gældende danske skattebestemmelser.

Læs EU Kommissionens pressemeddelelse her

Ved spørgsmål, kontakt særlig rådgiver i Danske Havne, Hans Arne Kristiansen på 3116 4183 eller hak@danskehavne.dk

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen