Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DanskeHavne_logo_rgb_groen_100mm (1)
DH Grønt

Den grønne omstilling

De danske havne er centrale for den grønne omstilling i Det Blå Danmark og transportsektoren som helhed. 

Havnene er drejeskiven, hvor sø, vej og bane mødes. Vi skal bruge mindre energi på transport generelt og tage nye brændstoffer i brug.  skal derfor erstatte transport på vejene, når det er mest klimavenligt. Havnene er knudepunkter for Danmarks vindmølleeventyr og leverandør af infrastruktur til skibene. Havnene bliver også i højere og højere grad moderne industriklynger, der samler de forretningsområder, som Danmark er førende på, og som betyder allermest i den grønne omstilling. Erhvervshavnene spiller derfor også en vigtig rolle i den grønne omstilling, der frem mod 2030 gennemføres i Danmark.  

De danske havne har valgt at være helt i front og har som de første i Europa forpligtet sig som branche til at arbejde med FNs verdensmål og konkrete målsætninger for den grønne omstilling i havnene.  

  • Indsatsområde for en emissionsfri havn: Danske havne arbejder frem mod i 2030 at være emissionsfri. Havnene skal sikre at havnens maskiner bruger ikke fossile brændstoffer, at havnens eget energiforbrug er baseret på vedvarende energi og at havnen bliver CO2 neutral.   
  • Indsatsområde for den cirkulære økonomi: Havnene skal sikre at havnens eget affald genanvendes og understøtte at det affald, der modtages fra skibe i videst muligt omfang genbruges. Sigtet er, at mindst 90 procent af al det affald havnen producerer og modtager i 2030 genanvendes.  
  • Indsatsområde for grøn adfærd hos kunderne: Havnene vil i dialog med sine kunder sikre, at man kan skabe gode rammevilkår der understøtter kundernes grønne adfærd. Bl.a. skal havnene etablere relevant energiinfrastruktur på og i tilknytning til havnene, de skal differentiere afgifterne for skibsanløb i forhold til hvor grønne skibene er og give mulighed for grøn tilslutning for de skibe, der modtages ved anløbsbroen.  

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere i Danske Havnes grønne vision.

Havvind

Havvind

  • Danmark har en unik mulighed for et eksporteventyr i havvind. Mellem 20 og 30 danske havne beskæftiger sig med vind. Danske havne har stået for udskibningen af mere end 80 procent af Europas eksisterende havvindkapacitet. EU-Kommissionen har tidligere vurderet, at kapaciteten af havvind som minimum skal 20-dobles, hvis målet om et klimaneutralt Europa skal nås i 2050. Og dansk viden om havvind efterspørges allerede rundt om i verden. 

 

  • Der ligger et stort potentiale i fremtidige arbejdspladser i havvind. Den danske vindindustri beskæftiger i dag 33.000 arbejdspladserForsigtige fremskrivninger viser, at 20.000 nye danske arbejdspladser i 2030 vil være baseret på vindenergi. Yderligere skaber den gradvise udskiftning af udtjente vindmøller mere aktivitet i de danske havne i form af bæredygtige dekommissioneringsopgaver.  

 

  • Investeringer i infrastruktur i og omkring havnene er nødvendig for at være klar til fremtidens havvindmølleindustriDe kæmpevindmøller, vi kommer til at se på havet de kommende år, vil være mere end 320 meter høje og det vil skabe yderligere trængsel at transportere dem over vejnettet. Havvindmøllerne kan produceres havnen og derfra udskibes, og opsættes i havvindmølleparkerne – men det kræver investeringer i infrastruktur i og omkring havnene. Der skal investeres stort i de danske havne hvis vi skal følge med udviklingen og arbejdspladser ikke skal mistes til udlandet. Havnene er klar til dette – men også offentlige investeringer er nødvendige.  
Scroll til toppen