Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Foto: Copenhagen Malmø Port
Foto: Copenhagen Malmø Port

Danske Havne arbejder for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for alle de danske erhvervshavne. Der skal være lige og fair konkurrencebetingelser mellem havne i Danmark og blandt havne internationalt. Havneloven skal skabe klarere retningslinjer for, hvor opgaver skal løses og dermed bidrage til at godt fundament for vækst i hele Danmark.

Lodsning

Lodsning

Danmark er det eneste land i Europa udover Rumænien, som betragter lodsning som et frit marked, og det har mildest talt ikke haft nogen positiv effekt for særligt havnene, at vi har eksperimenteret med det i Danmark.

Vi har blandt andet noteret os, at priserne i perioden fra 2014 til 2017 er steget med 18 procent i gennemsnit og for enkelte havne op til 40 procent i samme periode. Det betyder altså, at havnene ikke kan acceptere yderligere prisstigninger, og at vi derfor ser en fordel i at tilbagerulle liberaliseringen og genindføre DanPilots monopol, sådan som markedet de facto ser ud i dag. Og det på trods af, at vi ellers generelt er varme fortalere for liberaliseringer for konkurrencens skyld. Her må vi bare sige, at lodsning må være en myndighedsopgave, og at liberaliseringen netop har skadet de danske havnes konkurrenceevne.

Vores forslag er derfor, at 2020 bliver et overgangsår, hvor vi fastlægger de fremtidige rammer og holder priserne i ro.

Havneloven 

Havneloven

Vi tog hul på nuværende etape af revisionen af havneloven, da ekspertudvalget i maj 2018 fremlagde første bud på fremtidens havnelov, og siden har der været politiske forhandlinger og et par udskydelser. Der kommer heller ikke nogen afklaring det kommende års tid, da havneloven ikke er på regeringens lovprogram for indeværende samling.

Danske Havnes holdning til havneloven er dog klar:

Vi mener, at den nye havnelov skal være med til at sikre lige konkurrencevilkår – særligt i forhold til lånemulighederne – for havnene i hele landet.

Vi mener, at alle havne uanset organisationsform skal have samme adgang til statsgaranterede lån, og så er vi stærkt optagede af, at de danske havne skal have rammevilkår, så de kan konkurrere med andre havne i særligt EU.

Vi ønsker i øvrigt en havnelov, der sigter mindst ti år frem i tiden, så den kan give mulighed for nye samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører, og så hver især kan bidrage med det, de gør bedst.

Kun sådan kan vi med forholdsvis små havne klare os i europæisk sammenhæng.

Scroll til toppen