Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Foto: Havnekonference 2019
Foto: Havnekonference 2019

Havne er bindeled mellem sø- og landtransport. Derfor er Danske Havne en del af Det Blå Danmark, men orienterer sig også mod øvrige transportgrene. Danske Havne bakker op om, at Det Blå Danmarks organisationer står sammen om at sikre vækst og beskæftigelse i de blå erhverv, bl.a. via etablering af en ny samlet maritim klynge, der skal bidrage til at havne, rederier, maritime udstyrsvirksomheder, værfter, servicevirksomheder og forskningsin,stitutioner m.fl. kan mødes på tværs om morgendagens udfordringer. Danske Havne arbejder for at fremme samarbejdet mellem havne og virksomheder på havnene til gavn for væksten.

Scroll til toppen