Havnekonference 2020

Grøn omstilling kræver blåt islæt. Kom og vær med!

Det mener Danske Havne om:

Krydstogt og landstrøm

Krydstogt og landstrøm

Både Danske Havne som brancheorganisation og vores medlemmer i havnene er meget optagede af at bidrage til den grønne omstilling, men vi skal også have fokus på, at vi i forhold til udgifterne får de løsninger, som giver de bedste miljømæssige forbedringer. For det er miljøet, det først og fremmest handler om.

Der er selvfølgelig miljømæssige gevinster i form af mindre udledninger og dermed renere luft at hente, og der er helt klart en grøn tendens i gang, som vi fra Danske Havnes side støtter fuldt. For os er det dog ikke afgørende i sig selv, at vi får nedbragt de miljømæssige konsekvenser fra eksempelvis krydstogt ved lige præcis landstrøm. Det kan i virkeligheden også godt være andre løsninger.

Det er derfor helt afgørende, at hvis vi tager hul på landstrømmen, at det sker på de mest oplyste forudsætninger. Vi skal investere i miljøteknologi, der er relevant både i dag og i morgen. Kun på den måde får vi flest mulige miljøgevinster for pengene.

Havnene kan ikke klare etableringen af landstrøm alene, fordi teknologien er bekostelig, og fordi det endnu ikke er alle krydstogtskibe, der er klar til det. Derfor er vi tilhængere af, at man ser mod Norge og Tyskland, hvor det offentlige på forskellige måder har bidraget til etableringen er landstrømsanlæg og derfor er foran os i Danmark.

Havneloven

Havneloven

Vi tog hul på nuværende etape af revisionen af havneloven, da ekspertudvalget i maj 2018 fremlagde første bud på fremtidens havnelov, og siden har der været politiske forhandlinger og et par udskydelser. Der kommer heller ikke nogen afklaring det kommende års tid, da havneloven ikke er på regeringens lovprogram for indeværende samling.

Danske Havnes holdning til havneloven er dog klar:

Vi mener, at den nye havnelov skal være med til at sikre lige konkurrencevilkår – særligt i forhold til lånemulighederne – for havnene i hele landet.

Vi mener, at alle havne uanset organisationsform skal have samme adgang til statsgaranterede lån, og så er vi stærkt optagede af, at de danske havne skal have rammevilkår, så de kan konkurrere med andre havne i særligt EU.

Vi ønsker i øvrigt en havnelov, der sigter mindst ti år frem i tiden, så den kan give mulighed for nye samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører, og så hver især kan bidrage med det, de gør bedst.

Kun sådan kan vi med forholdsvis små havne klare os i europæisk sammenhæng.

Lodsning

Lodsning

Danmark er det eneste land i Europa udover Rumænien, som betragter lodsning som et frit marked, og det har mildest talt ikke haft nogen positiv effekt for særligt havnene, at vi har eksperimenteret med det i Danmark.

Vi har blandt andet noteret os, at priserne i perioden fra 2014 til 2017 er steget med 18 procent i gennemsnit og for enkelte havne op til 40 procent i samme periode. Det betyder altså, at havnene ikke kan acceptere yderligere prisstigninger, og at vi derfor ser en fordel i at tilbagerulle liberaliseringen og genindføre DanPilots monopol, sådan som markedet de facto ser ud i dag. Og det på trods af, at vi ellers generelt er varme fortalere for liberaliseringer for konkurrencens skyld. Her må vi bare sige, at lodsning må være en myndighedsopgave, og at liberaliseringen netop har skadet de danske havnes konkurrenceevne.

Vores forslag er derfor, at 2020 bliver et overgangsår, hvor vi fastlægger de fremtidige rammer og holder priserne i ro.

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling

Vores drøm er, at regeringen i 2020 indkalder alle partier til forhandlinger om en langsigtet, bæredygtig transportstrategi.

I Sverige og Norge har de netop langsigtede, nationale transportstrategier, men på det punkt halter vi desværre efter i Danmark. Vores udgangspunkt er, at planen bør strække sig mindst ti år frem, og at den skal have bred politisk opbakning fra begge sider af folketingssalen, da det er et bredt, nationalt anliggende at arbejde sammen i en grønnere retning.

Den skal indeholde en sammentænkt strategi for, hvordan vi dels får udbygget infrastrukturen, men i allerhøjeste grad også, hvordan vi får flyttet gods fra vej til sø. De blå motorveje er grønnere end de grå, og når vi kan se, at havnene allerede er meget dygtige til at indrette sig i en grønnere retning, bør det være noget, som politikerne i højere grad udnytter. Derfor skal vi for første gang virkeligt forholde os til, hvilke transportformer der er bæredygtige i det lange perspektiv, for det vil helt sikkert være godt for den grønne omstilling.

Den fremtidige godstransport

Den fremtidige godstransport

Når vi ser ind i fremtiden, har vi en interesse i at få flyttet mere transport fra vej til vand. De danske motorveje bliver mere og mere fyldt op, mens der er rig plads på de blå motorveje, altså søvejen.

De blå motorveje er mere miljøvenlige end motorvejene af asfalt, og jo mere vi får flyttet fra vej til sø, desto mere letter vi presset på vejene. Det er bedre for både miljøet og trængslen.

Det er vigtigt for både vækst og miljø, at vi i fremtiden får muligheder for at tiltrække mere godstransport til de danske havne frem for til øvrige europæiske havne, fordi vi herhjemme dels er blandt de bedste til at håndtere det miljømæssigt forsvarligt – og ikke mindst fordi det samtidig kaster rigtigt mange arbejdspladser af sig.

Kort sagt: De blå motorveje er en del af den grønne fremtid.

Scroll til toppen