Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Orienteringsmøder om TEN-T og Horizon2020

Danske Havne har anbefalet Europa-Huset i Danmark at lave et orienteringsmøde om midler fra EU’s programmer TEN-T, Horizon2020 og Østersøprogrammet.

I mellemtiden er der andre muligheder for at få den rette viden.

Vedr. TEN-T

Program og krav til ansøgere under TEN-T vil blive offentliggjort den 5. november 2015. Først dér kender vi indholdet.

INEA, der er ansvarlig for TEN-T og Motorways of the Sea midler afholder Transport Info Day i Bruxelles den 30. november 2015.

Der vil i denne omgang være meget fokus på modne projekter, men hvis der er projekter til ansøgning næste år, er det også en god mulighed for at møde de ansvarlige og stille de rigtige spørgsmål mellem talerne i salen.

Budgettet er på 1,09 mia. Euro, hvilket ikke er meget fordelt på hele EU. Prioriteter er som flg.:

  • ERTMS (bane) € 200 mio.
  • New technology and innovation € 60 mio.
  • Secure Infrastructure € 15 mio.
  • SESAR € 515 mio.
  • River information systems € 10 mio.
  • ITS € 70 mio.
  • Motorways of the Sea (MOS) € 130 mio.
  • Urban nodes, etc. € 50 mio.
  • Development of terminals, etc. € 40 mio.
  • Total € 1.09 mia.

Læs mere og hold dig orienteret her: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2015-cef-transport-info-day

Vedr. Horizon2020

Søfartsstyrelsen afholder orienteringsmøde om programmet Horizon2020 i København og Aarhus. Programmet er typisk bredere projekter på tværs af regioner og med flere lande involveret.

Der kan dog være gode projekter, hvis havnen kan tilkoble sig eksisterende projekter, som fx Region Sjælland der har et netværk i forbindelse med Femern-projektet, hvor det er oplagt for nogle havne at deltage aktivt. Mødet afholdes i København tirsdag d. 27. oktober 2015 og i Aarhus torsdag den 29. oktober 2015.

Transportprogrammet fokuserer på løsninger indenfor luftfart; sikker transport til lands, til vands og i luften; innovative løsninger til at afhjælpe trafikproblemer, særligt i byer; logistik og intelligente transportsystemer; grønnere og mindre miljøbelastende biler, gerne med anvendelse af ikke-fossile brændstoffer.

Læs program og tilmeld her: http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/%C3%85bent-informationsm%C3%B8de-om-transport-i-EU’s-nye-Horizon-2020-arbejdsprogram.aspx

Ved spørgsmål til begge programmer er der mere information på Transportministeriets site.

Thomas Rousing-Schmidt eller Kristian Pindbo kan kontaktes via Transportministeriets hovednummer for nærmere spørgsmål og rådgivning.

Læs mere her: http://www.trm.dk/da/temaer/eu-puljer-paa-transportomraadet/eu-dk-support

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen