Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Flere passagerer og mindre mængder af gods i havnene. 4. kvartals tal fra Danmarks Statistik den 20. marts 2015 viser, at de større danske havne håndterede 19 mio. ton gods – et fald på 3 procent sammenlignet med 4. kvartal 2013, mens passagertallene steg med 1 procent til samlet 6 mio. passagerer.

Godsomsætningstal 4. kvartal 2014.png

Flere passagerer og mindre mængder af gods i havnene. Danmarks Statistiks just offentliggjorte 4. kvartals tal viser, at de større danske havne håndterede 19 mio. ton gods – et fald på 3 procent sammenlignet med 4. kvartal 2013, mens passagertallene steg med 1 procent til samlet 6 mio. passagerer.

Havnene har flere ben at stå på
Trods et fald på 3 procent i mængden af gods over kaj i 4. kvartal 2014 sammenlignet med 2013, melder de større havne stadig om øget indtjening.

”Det er ærgerligt, at de større havne ser et samlet fald i godsmængderne. Men havnene melder stadig om øget indtjening og øget indtjeningsgrundlag. De danske erhvervshavne er simpelthen blevet bedre til at optimere deres drift og få flere kunder, og der er mere gods over kaj med højere værdi”, forklarer Gitte Lillelund Bech, direktør Danske Havne. ”Vi skal huske på, at der kan identificeres en 5 procents stigning i containertrafikken. Det er altså højværdigods i containere, der stiger, mens der kom mindre traditionelt bulk, f.eks. kul, gennem havnene. Det er en af årsagerne til de gode 2014 regnskabstal flere erhvervshavne har været ude at præsentere,” uddyber Gitte Lillelund Bech, direktør Danske Havne.

Fald i færgetrafik, men generelt flotte årsresultater
Færgegods på indenrigsfarten er faldet med 17 procent sammenlignet med 2013, og udenrigsfarten er faldet med 3 procent – en væsentlig forklaring på faldet i godsmængderne. Det kan være svært at pege på én direkte årsag til, at omsætningen faldt i 4. kvartal 2014. Eftervirkningerne af lukningen af Kattegatruten, der sejlede med sit sidste skib i oktober 2013, spøger stadig, og krigen i Ukraine og den efterfølgende handelskrise med Rusland har også betydet noget for flere af de danske erhvervshavne, eftersom en del af godset enten kommer østfra eller skal østpå.

Aarhus Havn, der netop er ramt af lukningen af Kattegat-ruten, har ikke desto mindre næsten fordoblet sit overskud fra 20 mio. kr. i 2013 til 46 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til en fremgang på 9,2 procent. Også Rønne Havn A/S har tidligere i år været ude med et resultat for 2014 med en stigning på 19 procent fra 2013 på 7,8 mio. kr., hvilket er det bedste driftsresultat på Rønne Havn A/S.

“Vi kan konstatere, at godsmængderne halter efter tidligere års trafik, mens  passagertallene er steget med 1 procent. Danmark rangerer som EU’s tredje største passagernation efter Grækenland og Italien. Danske Havne afventer 2014 for hele havnesektoren til maj. Indtil da kan vi se frem til nogle flotte årsregnskaber fra mange af vores danske erhvervshavne,” afslutter direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

2014 godsomsætningstal for alle havne i Danmark vil blive offentliggjort af Danmarks Statistik den 27. maj 2015.

For mere information. Kontakt direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen