Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aabenraa Havn

Aabenraa Havn indgår aftale med Nuh Cimento, en international cementproducent, som overtager Ørsteds gamle arealer ved Enstedværket.

Aabenraa
Direktør i Aabenraa Havn, Henrik Thykjær (th), er tilfreds efter aftalen mellem Aabenraa Havn og Nuh Cimento er faldet på plads. Nuh Cimento kommer til at overtage det gamle Enstedværk.

Udviklingen af Aabenraa Havns arealer ved Ensted fortsætter. Områdets har vist sig interessant for den tyrkiske cementproducent Nuh Cimento Sanayi A.S., som gennem længere tid har ledt efter et egnet sted til at etablere produktion af cement. Arealerne ved Ensted, Aabenraa har vist sig at opfylde virksomhedens krav og som følge heraf, er der i dag blevet indgået aftale mellem Aabenraa Havn og Nuh Cimentos, Tradeland og Mørch Gruppen (tidligere Mørchs Cement) om etablering af en cementvirksomhed på arealerne.

– På havnen har vi gennem længere tid arbejdet med potentielle virksomheder, som kunne drage fordel af områdets unikke kvaliteter; store arealer, god bygningsmasse og adgang til en dyb havn. Vi har nu indgået aftale med Nuh Cimento om etablering af distribution og produktion af cement på arealet, siger bestyrelsesformand for Aabenraa Havn, Erwin Andresen.

Aftalen indebærer leje af arealer, fire siloer og en bygning. Inden selve produktionen startes, skal bygningen klargøres, og det nye produktionsanlæg installeres. Således forventes cementproduktionen at starte om et-to år, hvorefter der kan leveres cement til hele Skandinavien. Aftalen vil løbe over 20 år, og der vil være behov for nye medarbejdere.

– Det er fuldt i tråd med vores strategi for arealerne på Ensted, at der nu kommer en international virksomhed med investeringer og etablering af arbejdspladser, fortæller Aabenraas Borgmester, Thomas Andresen.

Allerede nu flytter Nuh Cimento ind på arealet, da siloanlægget tages i drift hurtigst muligt. Anlægget skal dog opgraderes og tilpasses cementdistribution over de kommende måneder. Når opgraderingen er gennemført, vil de første cementskibe ankomme med færdig cement, som oplagres i siloerne og distribueres videre til de danske byggepladser og produktionsvirksomheder. Når cementmøllen er installeret og i drift, bliver der skibet cementklinker til Ensted, hvor den endelige forarbejdning til cement vil foregå.

– Med den strategiske investering i Danmark ved Aabenraa får vi adgang til hele Skandinavien. Vi har store forventninger til investeringen i Aabenraa, og de forretningsmuligheder den åbner op for, siger Mr. Mehmet Eskiyapan, bestyrelsesmedlem ved Nuh Cimento.

Det endelige resultatet bliver en moderne cementmølle med en produktion, som efterlader et væsentligt mindre aftryk på miljøet end traditionel cementproduktion.

Om Nuh Cimento Sanayi A.S.
Nuh Cimento er en tyrkisk producent af cement med salg til hele Europa og aktiviteter over det meste af
verden. Ud over cementproduktion har selskabet aktiviteter inden for el-produktion, bygge og anlæg samt
råvareudvinding. Samlet har koncernen 1300 ansatte, en samlet omsætning på kr. 1,5 mia. og et overskud
før skat i 2016 på kr. 353 mio.
Virksomheden er ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 50001 certificeret, så der er løbende fokus på både
miljøbelastning, arbejdsmiljø og energiforbrug.

Om cementproduktion og -distribution:
Fra cementskibet håndteres cementen i lukkede systemer ved hjælp af tør luft, snegle og transportbånd.
Det lukkede system skal sikre, at der ikke kommer fugt til cementen og minimerer støvgener.

Produktionen af cement foregår ved, at cementklinker pulveriseres i en cementmølle. Klinkerne består af
kridt, restprodukter fra kraftværker eller anden industri og sand – afhængig af cementtype. Fra
cementmøllen pumpes det færdige cementpulver i et lukket rørsystem til siloerne, hvorfra det udleveres til
tankvogne, som leverer til kunderne.

Kontaktinformation:
Erwin Andresen
Bestyrelsesformand Aabenraa Havn
Tlf.: +45 40 31 64 18

Henrik Thykjær
Direktør Aabenraa Havn
Tlf.: +45 21 29 47 90

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen