Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Containers

Fra årets begyndelse, var det forventningen at 2020 i særdeleshed skulle handle om EU’s flerårige finansielle ramme og den grønne aftale.

Som for alle andre, blev dette overskygget af andre mere presserende problemstillinger i foråret.

For både danske såvel som europæiske havne, var den fælles oplevelse at havnene var med til at løfte en vigtige opgave i pandemiens tidlige forløb. Havnene forblev åbne, og sørgede for at der forsat blev transporteret vigtigt gods i Europa.

Arbejdet i Danske Havnes europæiske brancheorganisation, ESPO, har været henstillet til webinarer. Man var nødt til at aflyse den generalforsamling, som skulle have fundet sted i Oslo i maj måned 2020. Og mange af de sager, der har været drøftet har selvsagt relateret sig til pandemien. Det gælder fx EU’s arbejde med at etablere NextGenEU-aftalen, en flereårige hjælpepakke ifm. Covid-19, og arbejdet med at etablere fælles retningslinjer for at holde godskorridorer åbne i Europa trods nedlukninger i øvrigt.  

På Europæisk plan er den samlede godsomsætning i havnene faldet mellem 10-40%. Alle europæiske havne står over for en stor opgave frem mod 2030, hvor havnesektoren står over for bidrage til den grønne omstilling, endnu mere end det allerede er tilfældet. Danske havne medvirker i flere projekter der skal sikre det europæiske 60%-mål for co2-reduktion i 2030. Heriblandt har Copenhagen-Malmö Port og Aarhus Havn modtaget CEF-støtte til at etablere landstrømsanlæg til krydstogtskibe. 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen