Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ADP AS

ADP A/S leverer et resultat for 2016 på 21,8 mio. kr. – Meget tilfredsstillende for et år præget af udfordringer og forandringer.

ADP A/S

Den samlede godsomsætning blev 8,5 mio. tons, et fald på ca. 1 mio. tons i forhold til 2015. Nedgangen skyldes for Fredericia Havn hovedsageligt et hurtigere fald i udskibningen af råolie end forventet. Derudover blev udskibning af korn udskudt fra efterår 2016 til forventet forår 2017, og containeromsætningen faldt med ca. 4 %. Nyborg Havn havde en øget godsomsætning på ca. 6 %, der hovedsageligt knytter sig til flydende bulk.

2016 var et anderledes år for ADP A/S på grund af branden i februar på Fredericia Havn. Genopretningen af fuld operationel drift på havneafsnittet, der blev beskadiget, har fyldt meget ikke kun umiddelbart efter branden men hen over hele året, og skaderne har naturligvis påvirket vores samlede flydende bulk aktiviteter.

Stor arealudviklingsplan igangsat på Fredericia Havn

ADP har igangsat en større arealudviklingsplan for Fredericia Havn, som i første omgang betyder, at ikke-kajnære aktiviteter flyttes længere ind i baglandet samtidig med, at vi investerer i nye faciliteter. Disse forandringer vil sammen med vores investering i Taulov være det, der skal skabe vækst og udvikling på Fredericia Havn over de næste mange år.

Kobling af transportformer er vejen frem

”Vi fokuserede i løbet af 2016 i høj grad på den fremadrettede udvikling af vores virksomhed og på den innovationsproces, vi nu står midt i”, udtaler CEO Nils Skeby. ”Kunderne ser mere og mere ADP som en samarbejdspartner, der finder løsninger, både inden for den mere traditionelle havnedrift men specielt, når det gælder optimal logistik”.

”Vores kunder ser på hele godstransportens værdikæde for at optimere deres forretning”, siger Nils Skeby. ”Vi kobler alle modaliteter, når vi optimerer logistikløsninger. Vores multimodale transport- og logistikcenter i Taulov, hvor vores kommende investeringer på et trecifret millionbeløb kobles sammen med den eksisterende infrastruktur i Taulov-området, vil blive en klar fordel for kunderne”, slutter Nils Skeby.

For yderligere information kontakt venligst: Nils Skeby CEO for ADP A/S – mobil: 2466 3811, mail: ns@adp-as.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen